Advarsel etter helsepersonelloven § 56

Rett og urett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Et foreldrepar fikk beskjed om å kjøre 90 km til sykehus selv, etter to episoder der spedbarnet deres var blitt ”blått”.

  Artikkel

  Advarsel kan etter helsepersonelloven § 56 gis dersom det foreligger et uaktsomt brudd på loven eller forskrifter og forholdet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning. Dersom det foreligger brudd på forsvarlighetskravet, jf. helsepersonelloven § 4, vil det i praksis bli lagt til grunn at det foreligger uaktsomhet. Helsetilsynets vurdering i saker etter advarselsbestemmelsen vil ha et noe annet innhold enn etter advarselsbestemmelsen i den nå opphevede legeloven § 52. Hvilke utslag dette får i praksis er det for tidlig å si noe om. Nedenfor gjengis en sak hvor det i år ble gitt advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56.

  Et foreldrepar oppsøkte en kveld en legevaktlege med et fem dager gammelt barn som under skriketokter var blitt blått. Det forelå opplysninger om stigende bilirubinverdi hos barnet. Legevaktlegen undersøkte barnet, men gjorde ikke funn utover kalde føtter og hender. Foreldrene ble sendt hjem med beskjed om å ta kontakt ved eventuell forverring. Foreldrene returnerte da barnet på hjemveien ble blått, denne gangen uten skriketokt. Legevaktlegen henviste da barnet til sykehus. Foreldrene ble bedt om å kjøre til sykehuset som lå 90 km unna, og fikk opplyst at de skulle ringe 113 dersom barnet igjen ble dårlig. Da barnet ankom sykehuset ble det på bakgrunn av blåfarge, bilyd på hjertet og sterkt forstørret lever, fattet mistanke om hjertefeil og medisinering ble straks iverksatt. Det ble fastslått at barnet hadde hypoplastisk venstrehjertesyndrom. Barnet ble fløyet til Rikshospitalet for operasjon.

  Legevaktlegen ble gitt en advarsel etter helsepersonelloven § 56 for uforsvarlig legevirksomhet blant annet på grunnlag av at foreldrene ble bedt om selv å kjøre 90 km til sykehus. Helsetilsynet fant at den uforsvarlige behandlingen både medførte fare for sikkerheten i helsetjenesten, og fare for å påføre pasienten betydelig belastning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media