Jeg reserverer meg

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  ”Vi har den glede å invitere” ”erfaringer fra andre land viser at slike undersøkelser kan redde liv . . .” ”Tilbudet omfatter undersøkelse hver annet år, og er en forebyggende helseundersøkelse.” ”Tenk på fremtiden din – benytt deg av tilbudet om mammografiundersøkelse!”

  Men så vil jeg altså ikke. Først og fremst fordi jeg ikke oppfatter meg å være spesielt utsatt for brystkreft. Dernest fordi jeg er skeptisk til vår tids ekstreme risikofokusering og økende konsum av forebyggende (?) helsetjenester. Og sist det faktum at det fortsatt lar seg diskutere om mammografiscreening virkelig er et ”forebyggende helsetilbud” eller om det heller burde sortere under begrepet forskning.

  Invitasjonen sier ikke ett ord om hvordan jeg skal forholde meg dersom jeg vil takke nei. Kanskje tenker de som har utformet teksten at ”this is an offer you cannot refuse”. Og kanskje får det kvinner som mottar invitasjonen til å føle at her må man jo takke ja – det er så selvsagt at det ikke engang er nødvendig å nevne andre alternativer. Ja, for hvor dum går det egentlig an å bli? Takke nei til et slikt tilbud – det er til og med reservert time for meg!

  Av ren høflighet ringer jeg mammografisenteret og sier at jeg ikke ønsker å benytte tilbudet. Da først får jeg vennlig beskjed om at det er en ”hverdagslig sak”, slik Karlsson ville ha formulert det, og at reservasjonsskjema vil bli sendt meg i posten. Lovlig sent, spør du meg. Dette burde fremgå klart av invitasjonen.

  Dessuten undrer det meg at spørsmålene som skal besvares av dem som takker ja til undersøkelse, ikke også ønskes utfylt av dem som takker nei. Burde ikke forskerne ha interesse av å kjenne til hva som karakteriserer bortfallsgruppen?

  I stedet bes jeg i reservasjonsbrevet om å krysse av på om jeg ønsker midlertidig eller fullstendig reservasjon. Det lar jeg stå åpent. Jeg kan ikke slå fast at jeg aldri kan komme til å ønske å bli invitert til mammografiprogrammet. Jeg vet bare at jeg ikke ønsker det på det nåværende tidspunkt. På et siste spørsmål, om hvorfor jeg ikke ønsker å inviteres, krysser jeg av på ”Andre årsaker”. Jeg bes ikke om å angi nærmere hva det kunne innebære. Men for dem det måtte interessere, så har jeg i hvert fall prøvd å gjøre rede for det her.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media