Legers ytringsfrihet uendret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for regionale helseforetak og helseforetak. Det taler for at det ikke er skjedd noen revolusjon med retten til å uttale seg.

  Artikkel

  Det sa professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett i sitt foredrag.

  – Utgangspunktet er at vi har ytringsfrihet. Problemet oppstår når man sier noe makten ikke vil høre, sa han.

  Grunnlovens bestemmelser om frimodige ytringer gjelder enhver og den gjelder også offentlig ansatte. Unntak finnes for individer hvor man i stillinger har lojalitetsplikt.

  Lite skrevne rettsregler

  Lite skrevne rettsregler

  Det er lite skrevne rettsregler som beskriver ytterpunktene for ansattes ytringsfrihet. – I dag er vi henvist til å bygge på skrevne kilder. Det kan gjøre det åpent for styreleder å fylle dette tomrommet. Det behøver ikke bety at man er bundet av taushet på grunn av det som står i en instruks, sa Eivind Smith.

  Ved å vurdere ytringsfriheten er man henvist til elementer av skjønn. Det er nokså bred enighet om at hovedreglene for å avgjøre om folk er utenfor eller innenfor grensen, er momenter i avveiingen av ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Disse er om uttalelser gis på vegne av institusjonen eller på egne vegne. Den enkelte ansatte har rett til å ytre seg om jobben, selv om det kan være fare for identifikasjon, særlig om man opptrer i et avisinnlegg med navn, tittel og institusjonens navn. Leger har plikt til å ytre synspunkter med motforestillinger.

  – Har man forsøkt å nå frem internt og ikke lyktes, har man anledning til å bringe saken videre i offentligheten. Formålet med uttalelsen er et moment som tillegges vekt. Om det er ulovlige forhold som finner sted, er det lav terskel for å gå ut i det offentlige rom. Spørsmålet er også hva som er ulovlig? Man skal respektere fattede vedtak og følge dem. Man skal ikke sabotere dem, men man er fremdeles i sin fulle rett til å drøfte om det bør være slik i fremtiden, sa Eivind Smith.

  Leger kan argumentere mot sin ledelse

  Leger kan argumentere mot sin ledelse

  Det fremkom et spørsmål med utgangspunkt i en uttalelse fra styreleder i Helse Øst, Tor Berge, hvor han hadde sagt at leger ikke lenger kan argumentere mot sin egen ledelse. – Dette har ingenting for seg, dagens situasjon med helseforetak har ikke endret noe som helst. Både forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for regionale og lokale helseforetak, og det taler heller ikke for at det har skjedd noen revolusjon, sa Eivind Smith. Han fremhevet at det på sett og vis er større behov for å gå ut offentlig nå, fordi avstand mellom den enkelte ansatt til den sentrale ledelsen er økt. Identifikasjonsfaren er derved mindre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media