Fag og politikk i helseforetakene og i Legeforeningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen kan ha blitt oppfattet som en uforbeholden støttespiller til reformen, men vi har vært klare på hvorfor vi støtter og presisert behovet for faglig innhold og forankring. Finansieringssystemet må forbedres dersom reformen skal bli vellykket, sa presidenten i talen til ansattrepresentantene og interimsutvalgene.

– Foreningen har en stor jobb å gjøre når det gjelder rammebetingelser som legges på nasjonalt nivå, bl.a. gjennom å påvirke det nye Sosial- og helsedirektoratet, Helsedepartementet og Stortinget og når det gjelder å forhandle frem gode løsninger med NAVO. På de øvrige nivåene er det dere som ansattrepresentanter som må sikre fagligheten. Rammevirksomheten for den medisinske virksomheten vil bli lagt regionalt, sa Bakke.

Legeforeningen rustet til utfordringene?

– Vår organisasjon er ikke bygd med tanke på et regionalt nivå. Vi har nedsatt et organisasjonsutvalg som frem til 2003 skal vurdere hele organisasjonsmønsteret. Legeforeningens landsstyre mente vi ikke kunne vente til de var ferdige, men at vi må handle før. Pålegget om å opprette interimsutvalg i hver region som skal representere foreningens oppfatninger, er effektuert. Interimsutvalgene har en viktig rolle å spille i tiden fremover for at reformen skal bli god, sa presidenten.

Anbefalte artikler