Screening for alloimmun trombocytopeni

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som premiss for å prøve ut et screeningprogram for gravide hevder Anne Husebekk & Bjørn Skogen i Tidsskriftet nr. 27/2001 at alloimmun trombocytopeni sannsynligvis forekommer hos 0,2 % av alle nyfødte, og at 10 % av disse barna dør mens 10 – 30 % får nevrologiske sekveler pga. hjerneblødning (1). Påstanden om morbiditet og mortalitet stammer fra sterkt selekterte retrospektive materialer og er ikke representative (2).

  Vi har foretatt en rundspørring blant neonatologer med lang erfaring fra alle regionsykehusene og det største sentralsykehuset i Norge. Disse kan samlet i hele sin karriere huske tre barn som er døde og ett med nevrologisk sekvele. To av barna var søsken og et tredje søsken var dekket av petekkier, men overlevde uten skade. Alle dødsfallene og skaden skjedde i andre trimester. Ingen av neonatologene hadde opplevd blødning og skade i forbindelse med fødsel. Stor gjentakelsesrisiko for skade, og at denne ofte skjer før fødsel, er også dokumentert av andre (2).

  Telling av blodplater har i alle fall de siste 25 årene vært rutineundersøkelse ved alle tilfeller av blødninger. Selv om noen ikke skulle være oppdaget, er det en lang vei fra de fire tilfellene disse neonatologene samlet har erfart i sin lange karriere, og til de forventede 12 døde og 12 – 36 skadede per år som Husebekk & Skogen antyder som sannsynlige tall.

  Alloimmun trombocytopeni fyller i dag ikke kriteriene for screening etter WHOs krav (2), og Husebekk & Skogen burde først ha gjort noen grunnleggende studier for å belyse problemet. De oppgir å ha et materiale på 75 nyfødte med tilstanden. Disse burde representere en høyrisikogruppe for skade, og det burde være enkelt å finne ut hvordan utfallet har vært. Vi har forstått at påvisning av antistoffer skal føre til anbefaling om keisersnitt tre uker før termin. Hvilken dokumentasjon har forfatterne for en slik anbefaling? Dessuten – nytten av denne intervensjonen vil de da heller ikke kunne teste. Hvorfor ikke starte med å innhente blod fra, eller opprette, en biobank for gravide for å undersøke forekomst av antistoffer og utfall av svangerskap og fødsel? Pålitelige tall for utfall kan man få fra Medisinsk fødselsregister, Døderegisteret og Rikstrygdeverkets registre. Den pågående nasjonale mor-barn-undersøkelsen ville også egne seg for en grunnleggende studie.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media