Medisinsk virkelighet

Artikkel

Det er mye å lære av pasienthistorien til den unge mannen som ble innlagt ved Sentralsykehuset i Akerhus i januar 1998 (side 619). Den viser hvor utfordrende og individuelt tilpasset medisinsk diagnostikk og behandling kan og må være. Uansett hvor gode standardiserte retningslinjer for medisinsk praksis blir, vil de ikke kunne dekke alle kliniske situasjoner.

Det vanligste er vanligst. Men for den enkelte pasient er det viktig at legen kjenner til og tar hensyn til det sjeldne og særegne.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler