Les mer om ...

Artikkel

Arteriegraft eller venegraft?

Hjertekirurgi har effekt både på overlevelse og livskvalitet. Mange operasjonsteknikker benyttes, men det er få studier som sammenlikner ulike metoder. Fra Tromsø og Trondheim presenteres gode resultater ved bruk av arteriegraft i stedet for venegraft ved koronarkirurgi.

Er arteriegraft bedre enn venegraft?

Langtidsresultater med a. mammaria interna sinistra som koronar bypass

Koronarkirurgi – arteriegraft i stedet for venegraft?

Forskjell i respons på kjemikalier

Det er interindividuelle forskjeller i respons på kjemikalieeksponering. Dette er det viktig å kjenne til når helserisiko ved eksponering for kjemikalier skal vurderes.

Årsaker til interindividuelle forskjeller i kjemikalierespons

Toppforsknings- programmet

Toppforskningsprogrammet gir åtte unge forskere rammevilkår for å utføre medisinsk forskning i internasjonal toppklasse. Et positivt tiltak for noen få, men bare en dråpe i havet for norsk medisinsk forskning.

Førsteklasses forskere på 1. Klasse

Behold synsscreening for fireåringer!

Helsestasjonsundersøkelsene har vært gjenstand for revisjon i de senere år. Det har vært hevdet at den første visusundersøkelsen av barn bør flyttes fra fireårskontrollen til skolestartundersøkelsen. Øyeleger advarer sterkt mot dette.

Behold synsscreening av fireåringer

Helsetjeneste for gamle

Temaserien om geriatri fortsetter, med artikler om falltendens hos gamle og om ikke-språklige kognitive symptomer etter hjerneslag. Hva slags helsetjeneste skal gamle tilbys? Trenger vi flere sykehjemsplasser, bedre bemanning ved sykehjemmene eller begge deler?

Ikke-språklige kognitive symptomer etter hjerneslag

Falltendens hos gamle

Gammel, syk og feilplassert?

Flere sykehjemsplasser løser ikke problemet

Anbefalte artikler