Ekkokardiografi – klinisk tilnærming

Artikkel

Denne læreboken henvender seg både til nybegynneren som skal lære seg ekkodopplerundersøkelse av hjertet, og til mer erfarne kolleger som ønsker å oppdatere sin kunnskap. Den er innbundet og har god papirkvalitet og skriftstørrelse. Språket er dansk, den er relativt lettlest og har mange og gode illustrasjoner, også i farger. Det medfølger en CD-ROM hvor man gjenfinner illustrasjonene ledsaget av utførlig bildetekst. Denne inneholder i tillegg 450 små filmklipp med ekkodopplerregistreringer samt en kort selvevalueringsdel. Utsalgsprisen er holdt nede pga. sponsing fra flere firmaer.

Etter beskrivelsen av apparatur, undersøkelsesteknikk samt etablerte og nye lovende metoder (det siste kort og nøkternt) er det seks kliniske hovedkapitler. Disse omhandler hver sin hovedindikasjon for ekkokardiografi: hjertesvikt, pumpefunksjonsvurdering, uavklart bilyd, feber og hjertesykdom med fokus på endokarditt, brystsmerter av ukjent årsak og kardiale embolikilder. Til slutt er det en minimanual med oppsummering av viktige poenger. Underkapitler gjør boken grei å slå opp i.

Bokens styrke er de gode illustrasjonene samt uvanlig mye kliniske opplysninger av verdi for å vurdere indikasjonene for undersøkelsen og videre håndtering av pasienten. Det er ikke noe kapittel om kongenitte hjertesykdommer utover septumdefektene. Dessuten er omtalen av normalverdier vel summarisk. Enkelte andre skjønnhetsfeil finnes også. Blant annet gir omtalen av ventrikkelmasseberegning etter mitt skjønn rom for misforståelser, men forfatteren har rett i at man ofte legger vekt på veggtykkelsen og ikke beregnet masse i hypertrofivurdering.

Det finnes flere gode engelskspråklige lærebøker i ekkokardiografi. Enkelte av disse er vesentlig mer omfattende og dermed vel så egnet som oppslagsverk for kardiologen. Flere av de mest renommerte har imidlertid ikke kommet i ny utgave på flere år nå. Denne boken kan absolutt anbefales som et godt oppdatert alternativ for den målgruppen som er beskrevet innledningsvis.

Olaf Rødevand

Feiringklinikken, Feiring

Anbefalte artikler