Plutselig uventet spedbarnsdød – god og oppdatert informasjon

Artikkel

Boken er nyttig og informativ for alle som interesserer seg for plutselig uventet spedbarnsdød, på engelsk betegnet SIDS, og forskning på dette feltet. Forordet er av ”SIDS-definisjonens far”, Bruce Beckwith.

En stor del av de toneangivende forskerne i verden, blant annet en norsk representant, professor T.O. Rognum, presenterer gjennom 21 kapitler de fleste av de temaene som har vært på agendaen de siste årene, så som definisjon og diagnostikk, epidemiologi, dødsstedsundersøkelse, respirasjonsforstyrrelser og hypoksi, forlenget QT-tid, hjerneforskning, inflammasjon og mikrobiologi, ”cosleeping”, monitorering etc.

Boken avsluttes med betraktninger fra en mor som selv har mistet et barn i plutselig uventet spedbarnsdød. Endelig følger en standardisert autopsiprotokoll og retningslinjer for undersøkelse ved slik spedbarnsdød. De litt mer spesielle kapitlene som omhandler retningslinjer for undersøkelse av dødsstedet og av plutselig spedbarnsdød er preget av at de er utarbeidet for amerikanske forhold. Likevel finnes det momenter her som kan være nyttige å ta med seg for dem som arbeider i feltet i andre land.

Det kommer frem mange ulike meninger om årsaksforhold, og mange kan til dels virke gjensidig motstridende. Ingen vil således være enig i alt som presenteres, men alle vil kunne finne noe av interesse og verdi. Et par av kapitlene er godt illustrert, men ellers er det noe sparsomt med illustrasjoner, og det finnes kun fire sider med fargeplansjer. Selv om det vel ville fordyret boken noe, burde man ha trykt alle bilder av histologiske snitt i farger, da gjengivelsen i svart-hvitt ikke er særlig god. Til tross for at layouten kanskje er litt kjedelig, er dette en spennende og lettlest bok.

Takket være forskningen har vi opplevd et dramatisk fall i insidensen av plutselig uventet spedbarnsdød verden over. Årsaken(e) til slike dødsfall kjenner vi imidlertid ikke. Som Bruce Beckwith sier er det en ydmykende demonstrasjon av moderne vitenskaps begrensninger at vi ser ut til å ha funnet en måte å redusere insidensen på, uten å forstå årsaken til vår suksess. Dette er en bok som har noe å si både til forskere i feltet og til alle som har med spedbarn og deres familier å gjøre. Den anbefales herved.

Åshild Vege

Rettsmedisinsk institutt

Universitetet i Oslo

Rikshospitalet

Anbefalte artikler