Alment praktiserende lægers forenings forskningsfond

Wenche Brunell Om forfatteren
Artikkel

Alment praktiserende lægers forenings (Aplf) forskningsfond har som formål å yte støtte til allmennmedisinsk forskning initiert av og i regi av Aplfs medlemmer. Søknad om støtte til finansiering av forskningsprosjekters driftsmidler f.eks. i forbindelse med allmennpraktikerstipend samt studiereiser, prioriteres fremfor støtte til lønn. Dette bygger på at det ved forskningsprosjekter kan påløpe utgifter som ellers ikke dekkes, som eksempelvis portoutgifter ved utsendelse av spørreskjemaer, kontorrekvisita eller ekstern statistikkbearbeiding. Fondet har derfor som formål særlig å tilgodese dekning av slike faktiske utgifter forbundet med små og store forskningsprosjekter i allmennmedisin.

Det er foreløpig ikke utarbeidet særskilt søknadsskjema for tildeling av midler fra Aplfs forskningsfond.

Søknad til fondet må utformes med en kortfattet beskrivelse av hva midlene ønskes benyttet til. Videre vil fondsutvalget sette pris på at det medfølger en kortfattet prosjektbeskrivelse. Endelig må det fremgå av søknaden hvilket beløp det søkes om. Søknadsfrist 1.5. 2002.

Søknad sendes: Aplfs forskningsfond, Alment praktiserende lægers forening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Spørsmål om søknad til fondet kan rettes til Aplfs sekretariat, telefon 23 10 90 83.

Anbefalte artikler