Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Bjørn G. Iversen

Medisin og vitenskap

Anita Herigstad
Ralf P. Michler
Trond Sand
Kari Todnem
Randi Fykse Hallstensen
Johan Svartberg
Vidar Isaksen
Radoslav Bajic
Maja-Lisa Løchen
John-Bjarne Hansen
Bjørn Moum
Truls Hauge
Frode Lerang
Per Sandvei
Magne Henriksen
Torkil Pettersen
Inger Marie Skogseid
Remo Gerdts
Rolf Nyberg-Hansen
Kjell Rootwelt
Søren Jacob Bakke
Vilhjalmur Finsen
Henrik Sandbu
Solomon Tefera
Stig Harthug

Tema

Birgitta Åsjø
Elling Ulvestad
Vidar Ormaasen
Arild Mæland

Kommentar og debatt

Pål Hartvig
Svein A. Alfarnes
Bjørn Østberg
Pål Gulbrandsen
Nils Rune Nilsen
Birgitta Langhammer
Johan K. Stanghelle

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Hans Petter Fosseng
Pål Gulbrandsen
Stine Bjerkestrand Nesje
Maja Wilhelmsen
Jan Håkon Juul
Eirik Kjus Aahlin
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Helga Salvesen
Ingfrid Salvesen Haldorse
Anne Ringnes

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Einar Espolin Johnson