Store utfordringer for overlegene ved statlig helsereform

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det nye styret består av (fra venstre): Håvard Skeidsvold, Lars Eikvar, Terje Keyn, Anne Larsen, I. Kristin Aase, Bente Mikkelsen (leder), Geir Ketil Røste og Brynjulf Ystgaard. Foto E.J. Andersen

I arbeidet med sykehusreformen har Of gjennomført et omfattende arbeide internt, med sentrale tillitsvalgte, deltakelse i Legeforeningens sentrale strategigruppe, gjennom forhandlingsutvalget og fellesmøter med Yngre legers forening (Ylf). – En god prosess, presiserte lederen.

– Vi er godt rustet til å gå videre, har en optimistisk stemning og tror reformen kan bli en suksess for legene, sa Bente Mikkelsen.

Enhetlig ledelse

Yrkesforeningen har lagt ned mye tid i enhetlig ledelse og har bl.a. etablert en erfaringsbase hvor om lag 40 prosesser med overgang til enhetlig ledelse, er samlet.

– Vi har brukt vår kunnskap og veiledet medlemmene. Of har også gjennomført to medlemsmøter om temaet. Oppgaven nå er hvordan vi skal få de lederne som er rekruttert til å lykkes som ledere, sa leder Bente Mikkelsen.

Funksjonsfordeling

Under debatten om prinsipp- og arbeidsprogrammets punkt om organisering av institusjonshelsetjensten ble det stilt spørsmål ved hva som egentlig er ment med funksjonsfordeling.

Med den nye foretaksstrukturen er det usikkert hvem som skal være innspillere overfor styrene og hvilke råd styrene vil søke. Her kan de tillitsvalgte få store utfordringer.

En endret funksjonsfordeling vil få betydning for spesialistutdanningen. – Hva vil skje i småsykehusene? Hvordan kan legene sikre at fagmiljøer overlever, at det skal være inspirerende og gode arbeidssituasjoner for våre medlemmer? Forskning og fagutvikling vil komme under press når kravet om økt effektivitet blir stilt. Vi må derfor starte debatten om hvordan den medisinske styringen skjer, sa styremedlem Anne Larsen.

Likestilling, lønn og nytt blad

Of har vært en pådriver til prosjektet Kvinner og ledelse. Det ble sentralstyrebehandlet i høst, og sekretariatet har fått i oppdrag å arbeide for en finansiering av prosjektet, sa hun.

Det utspant seg en meningsutveksling om hvor desentralisert fastsetting av lønn skal skje i et nytt forhandlingssystem. Of-styret mente at det er langt frem til lokale forhandlinger hvor hvert enkelt medlem skal forhandle som i Sverige.

På møtet ble det presentert en pilotutgave av bladet Overlegen. Navnet er foreløpig, og styret ønsker forslag til navn på det nye bladet. Brynjulf Ystgaard er redaktør, og bladet vil etter planen utkomme fire ganger årlig.

Valg

Det nye styret består av Bente Mikkelsen (leder) Håvard Skeidsvold, Lars Eikvar, Terje Keyn, Anne Larsen, I. Kristin Aase, Geir Ketil Røste og Brynjulf Ystgaard.

Anbefalte artikler