Mikrober som fiende og som våpen

Artikkel

Med økende bakteriell resistens mot antibiotika, omtalt i flere artikler i Tidsskriftet denne høsten, må vi ta innover oss at mennesket lever i et samspill med bakterier og andre mikroorganismer. Dette gjelder også for humant immunsviktvirus (HIV).

Bakterier og virus blir ofte fremstilt som menneskets fiender, og antibiotika og antivirale legemidler som våpen. Slike krigsmetaforer blir forvirrende når mikroorganismer i seg selv blir brukt som våpen i terrorvirksomhet (s. 3364).

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler