Engasjerende om etniske forskjeller

Artikkel

Loveleen Kumar er indisk-norsk, et ekte bindestreksbarn, som kom til Norge fire år gammel. Hun er utdannet innen psykologi, sosiologi, sosial pedagogikk og har også norsk grunnfag.

Kumar driver eget konsulentfirma, underviser på flere distriktshøyskoler, er mye benyttet som foredragsholder og rådgiver for skole, politi og helsefaglige institusjoner. Hun har tidligere utgitt Mulighetenes barn (1), en bok om møter mellom ungdom fra forskjellige kulturer. Boken vakte betydelig oppsikt og diskusjon da den kom.

Kumar gir oss i denne nye boken først bakgrunnsstoff, en beskrivelse av forskjellen mellom innvandrernes kultur og vår. Avsnittene om skolebarns problemer er spesielt gode. Hun skriver også levende om kommunikasjon, om æres- og skambegreper, om tvangsekteskap og om omskjæring. Mye av dette er selvsagt kjent stoff. Det som gjør boken spesielt leseverdig, er forfatterens forståelse for både det norske samfunn og innvandrernes situasjon samt hennes praktiske holdning til spørsmålene.

Vi møter enkelte stereotypier. Og det er tydelig at forfatterens erfaring og kunnskap kommer fra India og Pakistan, selv om hun nevner Afrika og Sør-Amerika. Boken er beregnet på pedagoger, sosionomer, barnevernsarbeidere og helsearbeidere. Hver av disse gruppene får et avslutningskapittel, en egen fagdel. Hvert kapittel ender med Spørsmål til ettertanke og bruk i samtaler. Boken egner seg dermed godt til gruppearbeid. Litteraturlisten etter hvert kapittel er kort og relevant.

Tittelen på boken er umiddelbart vanskelig å forstå. Djulaha betyr teppevever, en metafor for det å knytte kontakter mellom kulturer. Kontakter uten knuter. Ikke minst i vår tid er dette viktigere enn noensinne.

Ingegerd Frøyshov Larsen

Medisinsk avdeling

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Oslo

Anbefalte artikler