Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bibbi Madsen

  Overlege i barneonkologi og assisterende avdelingsoverlege ved Barneklinikken, Haukeland Sykehus, Bibbi Madsen døde av kreft 22.5. 2001, bare 51 år gammel. Ved Barneklinikken har vi mistet en enestående kollega, og savnet føles stort både hos barna og oss kolleger.

  Bibbi ble utdannet lege i 1975 og etter tjeneste ved flere andre sykehus, kom hun til Barneklinikken i 1983. Her skaffet hun seg bred erfaring innen de fleste områder i pediatrien, før hun i 1993 ble ansatt i en overlegestilling i barneonkologi, lønnet av Den Norske Kreftforening. Bibbi var for oss den komplette kliniker. Hun var kunnskapsrik, løsningsorientert og klok, og hennes arbeid med pasienter var preget av ansvarsbevissthet og omsorg. Alle barn ble møtt med en rolig og kjærlig bestemthet som innebar tillit, noe som både barn og foreldre satte høyt.

  Bibbi var real og aldri redd for å si sin mening. Hun hadde også en spesiell evne til å se klart i komplekse situasjoner. Hun kunne gjøre ting enkelt, men alltid uten å forenkle eller glemme helheten. Dette, sammen med en egen evne til å se gode løsninger, gjorde at hun utførte lederoppgaver ved Barneklinikken både som assisterende avdelingsoverlege og som konstituert avdelingsoverlege og avdelingsleder på en måte som umiddelbart inngav respekt.

  Privat var Bibbi et utpreget turmenneske, og hun elsket fjellet. Hun var kvalitetsbevisst og interessert i design og kultur. Hun var ikke opptatt av materielle ting og ønsket ikke oppmerksomhet rundt egen person.

  Ved Barneklinikken har barna mistet en god doktor, alle medarbeiderne har mistet en god kollega og mange av oss har mistet en god rådgiver og venn. Vi er takknemlige for at vi fikk arbeide sammen med Bibbi, og vi vet at det har gjort oss klokere enn det vi ellers hadde vært.

  Venner og kolleger ved Barneklinikken, Haukeland Sykehus

  Liv Jorunn Opheim Salvesen

  Det er med sorg vi erkjenner at Liv Jorunn Opheim Salvesen døde 31.10. 2001, bare 37 år gammel etter et kort sykeleie. Hun ble født i Drammen i 1963 og flyttet med sin familie til Bergen som barn. Hun tok eksamen artium ved Fana gymnas i 1982 og begynte etter et kort avbrekk på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen. Etter endt turnustjeneste ved Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass og i Fusa kommune tiltrådte hun som kommunelege i Vaksdal i 1992. Hun vant raskt pasientenes og kollegenes tillit gjennom sin samvittighetsfulle og tålmodige fremferd. Liv Jorunn møtte sine omgivelser med respekt, omsorg og klokskap, og søkte å se på mulige løsninger fremfor å kritisere. Hun ble trofast i jobben som kommunelege inntil hun døde.

  Samværet med og omsorgen for familien var likevel det viktigste for Liv Jorunn. Hennes ektefelle og fire barn kom i første rekke. Hun var en tålmodig, sjenerøs og kjærlig mor som også viste stor omsorg for resten av storfamilien. Det kostet henne tilsynelatende lite å sette egne behov til side dersom det kunne hjelpe andre.

  I hele sitt voksne liv viste hun et aktivt engasjement i Kristent Fellesskap i Bergen, der hun tidlig ble en viktig medarbeider i den frivillige staben. Gudstroen var viktig for henne, og hun delte gjerne sine tanker og erfaringer med andre. Selv om også språket ble affisert av sykdommen som rammet henne, stilte hun opp i et radiointervju der hun fortalte om sin sykdom og sin tro bare kort tid før hun døde.

  Da hun ble alvorlig syk for vel sju måneder siden var hun raskt innforstått med alvoret i situasjonen. Tappert og uten bitterhet tok hun opp kampen mot sykdommen samtidig som hun tok farvel med sine nærmeste og livet. Likevel mistet hun aldri håpet av syne. Hun maktet å fokusere på det som var positivt, og midt i sykdommen viste hun fortsatt stor interesse for sine omgivelser og formidlet først og fremst takknemlighet og trygghet.

  Liv Jorunn etterlater seg mange som hadde henne inderlig kjær. Først og fremst går våre tanker til hennes kjære ektefelle, Hans-Christen, deres barn Christian, Andreas, Peter og Sonja, hennes foreldre og hennes søsken. Sammen med storfamilien støttet de henne gjennom sykdommen. Midt i sorgen over hennes bortgang er likevel minnene preget av stor takknemlighet. Takknemlighet over å ha kjent et så varmt og omsorgsfullt medmenneske og takknemlighet over den nærhet og åpenhet hun viste sine omgivelser i møte med sitt livs siste kamp. Vi lyser fred over Liv Jorunns minne.

  Saugstad tildelt Medinnovas idépris

  Medinnovas idépris er tildelt instituttbestyrer Ole Didrik Saugstad ved Pediatrisk forskningsinstitutt ved Rikshopitalet. Han mottar prisen på 100 000 kroner for å ha oppfunnet en behandlingsmetode som løser et alvorlig problem hos nyfødte, mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS). Syndromet kan føre til alvorlige komplikasjoner med betennelsesreaksjoner, lungeskade og lungesvikt. I pristildelingen er det lagt vekt på at behandlingsmetoden er utviklet i skjæringspunktet mellom klinisk arbeid og eksperimentell forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media