God aktivitet hos medisinstudentene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det nye styret i Norsk medisinstudentforening. Fra venstre Carl Erik Alm, Øyvind Østerås (leder), Ragnhild Bjerkaas, Tobias Slørdahl, Ragnhild Støen og Lars Jacobsen. Foto M. Tveito

Møtet, som ble ledet av Joakim Moe og Astrid Nylenna, fant sted på Soria Moria konferansesenter i Oslo første helg i november.

– Den viktigste endringen som kom ut av møtet, var vedtaket om å flytte tidspunktet for årsmøtet for Norsk medisinstudentforening til mars, og at tillitsvalgtkurset flyttes til november, sier gjenvalgt leder i Nmf, Øyvind Østerås.

Hovedhensikten med endringene er at styret er ansvarlig for ett budsjett og ett regnskap som følger kalenderåret. – Dette gir ryddigere og klarere ansvarsforhold enn tidligere hvor det var overlapping av årene, sier han.

– Vi har også valgt å slanke arbeidsprogrammet, slik at landsmøtet kan gi klare signaler om hva som skal prioriteres. Arbeidsprogrammet gjelder for ett år, og vi har et mer langsiktig prinsipprogram for en toårsperiode, sier Øyvind Østerås.

Ta opp færre medisinstudenter!

– Nmfs årsmøte vedtok å jobbe for at opptak av medisinstudenter justeres ned. Blir ikke det å trekke stigen opp etter seg?

– Det kan kanskje virke slik, men det er for å sikre kvaliteten på utdanningen for dagens studenter og fremtidige studenter, understreker Østerås.

Et annet vedtak på årsmøtet innebærer et ønske om å avvikle gebyrstipendordningen for fremtidige norske studenter i utlandet.

– Intensjonen fra myndighetene da gebyrstipendordningen ble opprettet, var at den skulle være en motivasjon til studenter for å starte på utdanningen i fag som Norge mangler eller har for dårlig kapasitet i, sier Østerås. Det er særlig kunstfag og informasjonsteknologi som er slike aktuelle utdanninger. – Vi mener at gebyrstipendiet har oppnådd sin effekt. Mot et fremtidig spådd overskudd av leger og sprengt turnuskapasitet, er signalene myndighetene sender ut, gjennom å opprettholde gebyrstipendordningen for medisinstudenter, svært feilaktig, sier Østerås og understreker at studenter som allerede har mottatt gebyrstipend naturligvis ikke skal rammes. – Vi forutsetter at de skal motta stipend gjennom hele utdanningsløpet, sier han.

Valg

Æsculap-redaktør Marit Tveito gikk av og ny redaktør ble Karianne Tøsse. – Marit har gjort Æsculap til et svært godt blad, som vi får mye skryt for og som vi er stolte av, sier Øyvind Østerås.

Ingrid Sommer ble valgt som ny leder av HUG, medisinstudentenes humanitæraksjon.

– Landsmøtet har også bedt oss om å nedsette en arbeidsgruppe for å finne et nytt navn på HUG. Det nye navnet skal være klart før april 2002. Sykepleierstudentene inviteres også til å delta i den neste aksjonen, som vil finne sted i 2003. Nytt prosjekt er ennå ikke fastsatt.

Det nye hovedstyret består av Øyvind Østerås (leder) Bergen, Ragnhild Støen (nestleder) Oslo, Carl Erik Alm, Bergen, Lars Jacobsen, utland, Tobias S. Slørdal, Trondheim, Ragnhild Bjerkaas, Tromsø. Styret skal sitte i ett år og to måneder.

Gode medlemstall

3 505 medisinstudenter er medlemmer av Nmf, dvs. 70 % av alle medisinstudentene.

– Veldig bra oppslutning om foreningen, men vi har fortsatt et mål om å få flere med. Det som er spesielt med Nmfs medlemmer, er at vi mister en seksdel til Yngre legers forening hvert år når studentene tar fatt på turnustjenesten. Dette betyr at vi årlig må verve tilsvarende antall nye studenter for å opprettholde medlemsantallet. Neste år innebærer det at vi må verve over 600 nye studenter, sier Østerås.

Vellykket HUG-aksjon

Årets HUG-aksjon resulterte i over 1,7 millioner kroner. Formålet var å skaffe rent vann til en medisinsk klinikk i Dan Issa i Niger. Klinikken har 7 000 pasienter årlig og 50 000 mennesker sokner til klinikken. Bidraget gjør at klinikken nå vil få rent vann gjennom den brønnboring og opplæring som skal finne sted.

Anbefalte artikler