Fredelig møte i LVS

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Hvem som skal ha ansvaret for spesialistutdanningen og lønn i akademiske stillinger, var temaene som opptok medlemmene i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) mest under årsmøteseminaret.

  Artikkel

  Under seminaret som ledsaget årsmøtet i LVS var det lagt opp til debatt mellom representanter for Legeforeningen og for de medisinske fakultetene om hvem som skal ha ansvaret for spesialistutdanningen.

  – Det er naturlig å se all utdanning av leger i sammenheng, sa dekanus ved Det medisinske fakultet i Trondheim, Gunnar Bovim, på vegne av dekanene.

  – I utlandet er det vanlig at universitetene har ansvaret både for grunn- og videreutdanningen. Det gjør bl.a. at man lettere ser behovet for endringer, mente han. Som eksempel nevnte Bovim at bakre rhinoskopi kanskje i fremtiden burde tilhøre videreutdanningen av øre-nese-halsspesialister, mens bruk av ultralyd kanskje må trenes i større grad i grunnutdanningen.

  Bente Mikkelsen fra Legeforeningen fremhevet at spesialistutdanningen må sees i sammenheng med stillingsstrukturavtalen, krav til utdanningsavdelinger og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten. – Det er nødvendig for å ansvarliggjøre arbeidsgiverne, og for å få til fleksible løsninger i utdanningen av den enkelte kandidat, at Legeforeningen fortsatt har hånd om spesialistutdanningen, mente hun.

  Diskusjonen avdekket ikke de store motsetninger. Flere delegater gav uttrykk for at dialogen mellom universitetene og Legeforeningen nå er meget god. Dekanene signaliserte også at når Sosial- og helsedepartementet har avgjort hvor ansvaret skal ligge, vil de slutte lojalt opp om dette.

  For øvrig var rekruttering av forskere med medisinsk grunnutdanning som vanlig et tema blant LVS-erne. Selv om det generelle bevilgningsnivået til forskningsaktiviteter ble kritisert, var det først og fremst lønnen i akademiske stillinger som fikk hardt skyts. At en professor nå i realiteten tjener en tredel av en fastlege med maksimal listelengde, ble av enkelte betegnet som absurd.

  Valg

  Valg

  Helge Bjørnstad Pettersen ble valgt til ny leder. Han er amanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med seg i styret får han nåværende leder Kaare M. Gautvik, professor ved Universitetet i Oslo.

  De andre i styret er: Anna Midelfart, professor ved NTNU, Amund Gulsvik, professor ved Universitetet i Bergen og Merethe Kumle, stipendiat ved Universitetet i Tromsø.

  Varamedlemmer i det nye LVS-styret er: Yngvild Skåtun Hannestad, stipendiat ved Universitetet i Bergen, Bjørn Straume, amanuensis ved Universitetet i Tromsø og Christian A. Drevon, professor ved Universitetet i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media