Kroniske smerter

Artikkel

Boken er en oppdatert og utvidet utgave av forfatterens tidligere bok fra 1991 (1). Den henvender seg først og fremst til pasienter med kroniske smertetilstander. Intensjonen er å gi pasienter og deres pårørende en oversikt over tema kroniske smerter og bidra til større forståelse for egen situasjon. Forfatteren gir også en del enkle råd som kan bedre pasienters situasjon. Boken kan også leses av helsepersonell som en introduksjon til feltet kronisk smerte, men den er for kort og overflatisk til å kunne brukes som lærebok i tradisjonell forstand.

Boken er lettlest og populærvitenskapelig i formen. Teksten følges av enkle og tilgjengelige illustrasjoner. Boken er delt i kapitler hvor man beskriver feltets kompleksitet og kortfattet omtaler smertens fysiologi og psykologi, gir en oversikt over behandlingsmuligheter og begrensninger og ikke minst gir råd til pasienter om selvhjelp.

Forfatteren er psykolog og har arbeidet en årrekke ved to av Danmarks tverrfaglige smertesentre. Boken gir verdifull informasjon til pasienter og deres pårørende og er et godt supplement til annen litteratur om feltet kroniske smerter.

Anne Gina Berntsen

Smerteklinikken

Aker sykehus

Anbefalte artikler