Stressede allmennleger før og etter vakt

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Undersøkelsen ble foretatt blant 26 allmennleger i praksiser som tok seg av mer enn 50 % av sykebesøk om natten selv i Leicestershire i Storbritannia (1). Disse legene tok seg også av ikke-akutt legehjelp om ettermiddagen før og morgenen etter vakt. I forbindelse med studien fylte legene ut validerte undersøkelsesskjemaer vedrørende eget stressnivå, mens hver tredje pasient på dagtid skulle fylle ut et skjema om tilfredshet med flere skalaer. 66 % av pasientene leverte inn skjemaer, og 16 av de 26 legene fylte ut alle skjemaer som var planlagt.

Det generelle stressnivået var høyere før og etter vakt enn før og etter frivakt. Særlig gjaldt dette ettermiddagen før vakt. Pasienter som hadde vært hos legen rett før og etter vakt skåret signifikant lavere på en skala som måler «opplevd dybde i relasjonen til legen». Man fant ikke korrelasjon mellom legens stressnivå og pasienttilfredshet.

– Funnene er ikke akkurat uventet, sier førsteamanuensis Anders Bærheim ved Institutt for samfunnsmedisinske fag i Bergen.

– Ut fra egen erfaring gjør man en dårligere jobb etter vakt enn ellers, og jeg kan også huske stresset med «å rekke» legevakten. At det ikke er sammenheng mellom legens stressnivå og pasienttilfredshet, kan forklares med at tilfredshet med allmennleger generelt er så høy. Det er utfordring for legene å organisere arbeidet slik at de kan ta noe fri før og etter krevende vakter, sier Bærheim.

Anbefalte artikler