Metadon og thyreoideaforstyrrelser

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange pasienter som står på metadon, får vektøkning. Dette kan være et resultat av velvære og bedre livskvalitet, men kan også være såpass betydelig at det er uforenlig med fortsatt metadonbruk. Jeg har i min praksis hatt atskillige metadonbrukere. I 1999 hadde jeg som pasient en 45 år gammel kvinne som da hadde stått på preparatet i 4 – 5 måneder og lagt på seg 30 kg. Hun ville ha sjekket stoffskiftet. Det ble gjort. Nivået av thyreoideastimulerende hormon (TSH) var lavt, men nivåene av fritt tyroksin (T4) og fritt trijodtyronin (T3) var også lave. Hun hadde i tillegg flere symptomer på hypotyreose (1).

  Hun fikk Thyroxin Natrium på blå resept og kom seg, gikk ned 20 kg, og hadde det betydelig bedre. Etter en tid ville hun slutte med metadon og begynne med Subutex. Det var ikke mulig her i Vestfold innen rammen av legemiddelassistert rehabilitering, så hun fikk Subutex forskrevet av meg.

  Hun følte seg etter hvert hypertyreot, gikk ytterligere ned i vekt, fikk løs mage (!). Tyroksin ble da gradvis seponert, og etter en periode med høye TSH-verdier, normaliserte T3-, T4- og TSH-verdiene seg. Verdiene har nå vært stabile i flere måneder. Pasienten har det fortsatt bra på buprenorfin, men er ikke i et behandlingsopplegg godkjent av Sosialdepartementet.

  Sammenhengen mellom metadon og thyreoideaforstyrrelser er lite kjent, men er omtalt av flere forfattere (2, 3). Dette er en side ved metadonbehandlingen man bør være oppmerksom på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media