Norsk Forum for Nevropsykiatri stiftet

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Økende forståelse av det nevrobiologiske grunnlaget for bevissthet, tanker, følelser og atferd, gir grunnlag for ny innsikt i sykdomsmekanismer, og bør gi forbedret pasientinformasjon og behandling, sier Norsk Forum for Nevropsykiatri i en pressemelding.

Fagskiller i veien

I fagkretsen har det vært en voksende erkjennelse av at skarpe skiller mellom fagene psykiatri, nevropsykologi og nevrologi står i veien for hensiktsmessig utvikling av gode behandlingstilbud til store pasientgrupper. Ønsket om å danne et forum for nevropsykiatri har vokst frem fra flere hold. Interessenter valgte derfor i vinter et interimsstyre som har forberedt stiftelsesmøtet. Norsk Forum for Nevropsykiatri skal fremme fagutvikling på tvers av grensene mellom disse fagområdene.

Årlige møter

Arbeidet fremover vil blant annet foregå i form av årlige møter samt «work shops», samtidig som forumet også vil etablere kontakt med tilsvarende faglige interessefelleskap i andre land. Forumet tar sikte på å bidra til å utforme norsk nevropsykiatri, blant annet ved diskusjoner om målsettingen for faget og om standarder for nevropsykiatrisk undersøkelse og behandling.

Forumet har ikke medlemskap.

Styret

Styret i Norsk Forum for Nevropsykiatri:

Leif Gjerstad, fung. formann (vara Nils Erik Gilhus), Astri Lundervold (vara Kenneth Hugdahl), Ulrik Malt (vara Frode Svendsen), Ivar Reinvang (vara Erik Hessen), Ursula Sonnewald (vara Frode Willoch), Dag Årsland (vara Anne Grete Urnes), Tormod Fladby (vara Svein Ivar Mellgren).

Anbefalte artikler