Rift om giftinformasjon

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Mange foreldre ringer Giftinformasjonssentralen når uhellet har skjedd. Illustrasjonsfoto

Når denne statlige informasjonssentralen i disse dager runder 40 år, kan den notere seg ca. 32 000 henvendelser til den døgnåpne telefonvaktsentralen i inneværende år, mot 30 059 i fjor. Hva økningen skyldes, vet man lite om. –Vi har noen hypoteser. Vi er omgitt av flere stoffer enn før, folk flest er mer opptatt av informasjon, de er mer stresset i hverdagen og ikke flinke nok til å holde øye med barna, sier direktør Erik Andrew i Giftinformasjonssentralen.

Flesteparten av henvendelsene kommer fra allmennheten og fra helsepersonell, og omhandler kjemikalier og kjemiske produkter som finnes i vanlige hjem. Hver henvendelse blir vurdert spesielt, slik at hvert svar er skreddersydd til den enkelte henvendelse. Godt over halvparten, 66 %, av henvendelsene resulterer ikke i behandling, mens til sammen 26 % blir behandlet av allmennlege eller ved sykehus.

I tillegg til informasjon og råd til allmennheten og helsevesenet om forgiftninger og forgiftningsrisiko, legger Giftinformasjonssentralen vekt på forebyggende arbeid samt forskning og utredning for å øke kunnskapen om forgiftning. Av sentralens strategiplan fremgår det at man har en ambisjon om at forskning på klinisk toksikologi blir opprioritert.

Giftinformasjonssentralen er lokalisert ved Ullevål universitetssykehus og har ca. 21 årsverk, blant annet 16 fagtoksikologiske medarbeidere samt medisinske konsulenter og leger i bakvakt. Sentralen er i dag underlagt Sosial- og helsedepartementet, men vil fra 2002 ligge under det nye Sosial- og helsedirektoratet.

Les mer: www.giftinformasjonssentralen.no

Anbefalte artikler