Ikke alltid influensa

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Både influensavirus og respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) er hyppige årsaker til luftveisinfeksjoner. Den klassiske oppfatningen har vært at influensa i første rekke er en helsefare for den eldre og sykeligere delen av befolkningen, mens RS-virus forårsaker alvorlige luftveisinfeksjoner hos barn. En omfattende undersøkelse fra Storbritannia viser imidlertid at RS-virus rammer alle aldersgrupper (1).

Gjennom tre vintersesonger ble det tatt nasofaryngealprøver av mer enn 2 000 pasienter med influensaliknende sykdom (feber, hoste og symptomer på luftveisinfeksjon) som henvendte seg til allmennpraktiker. Prøvene ble undersøkt med polymerasekjedereaksjonstest (PCR) for å påvise influensa- og RS-virus. 480 positive prøver for RS-virus og 709 for influensavirus ble identifisert. Selv om man noe oftere fant RS-virus hos små barn, var andelen positive prøver i aldersgruppen 15–44 år hele 20 %. Influensa ble funnet hos 30 %. Det var altså stor grad av overlapping i det kliniske bildet mellom RS-virus- og influensavirusinfeksjoner hos unge voksne.

Gunnar Størvold ved mikrobiologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, mener det er grunn til å anta at disse funnene stemmer godt overens med norske forhold. – De fleste mikrobiologiske laboratorier gjør hurtigtest ved hjelp av immunfluorescens for virusantigen på innsendte nasofarynksprøver fra små barn. Noen få laboratorier har startet med PCR for begge typer virus. Disse testene har langt større sensitivitet enn immunfluorescensundersøkelser, sier han.

Størvold forventer en økt bruk av medikamenter mot influensa i kommende sesong. – Hvis RS-virus og influensa kan gi til dels samme kliniske bilde, er det rasjonelt å ha en rask test som kan si om det er influensavirus før nevraminidasehemmer gis. Rask test for RS-virus kan kanskje også ha sin plass, ikke minst for å unngå unødvendig bruk av antibiotika.

Anbefalte artikler