Folketrygden må dekkes av fond

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det går mot fondering av folketrygden, dvs. avsetting av kapital i fond til dekning av pensjonsforpliktelser i folketrygden. Dette var budskapet på den årvisse årskonferansen for trygdeetaten tidligere i november.

  Artikkel

  Hva skal vi gjøre med pensjonene? var temaet for årets konferanse. Spørsmålet vil by på særdeles utfordrende politiske prioriteringer i mange år fremover.

  For leger kan det være verdt å merke seg at det ikke er sikkert at de offentlige tjenestepensjonene i fremtiden vil representere en garantert andel av pensjonsgrunnlaget. Denne delen av pensjonssystemet vil bli underlagt vurdering, og det kan for eksempel bli aktuelt å definere en netto ytelse i likhet med private tjenestepensjonsordninger. Dette vil kunne få stor betydning for alle offentlig ansatte.

  Oljefondet – en mulighet?

  Oljefondet – en mulighet?

  I de siste årene er forskjellige deler av pensjonssystemet i Norge utredet av flere offentlige utvalg, uten at det har avstedkommet en helhetlig behandling. Pensjonskommisjonen, som nylig har trådt sammen, har nettopp som formål å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. 1.10. 2003 skal kommisjonen levere resultatet av sitt arbeid. Kommisjonen ledes av Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, som holdt et av innledningsforedragene på årskonferansen.

  Velkjente demografiske særtrekk vil i kommende år redusere arbeidsstyrken og øke antall pensjonister kraftig. – Dette vil stille store krav til finansieringen av pensjonene og utformingen av pensjonssystemet, i særdeleshet fordi pensjonene i folketrygden ikke er fondert, men dekkes av løpende inntekter, sa Sigbjørn Johnsen. Han slo imidlertid fast at det ikke lenger er et spørsmål om, men hvordan og i hvilket omfang folketrygdens pensjonsforpliktelser skal forhåndsfinansieres. En mulighet er å bruke oljefondet.

  Fleksibilitet

  Fleksibilitet

  Sosialminister Ingjerd Schou (H) mente også at folketrygden bør fonderes. Hun pekte videre på at det er fullt mulig å legge om folketrygdens tilleggspensjon til et innskuddssystem, eventuelt med individuell eiendomsrett for den enkelte.

  – Pensjonssystemet bør gi rom for fleksible løsninger og individuelle valg om pensjonering eller nedtrapping, men at systemet bør stimulere til høyere yrkesdeltakelse blant eldre som ønsker og har helse til det, fremhevet sosialministeren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media