Legefakta

Artikkel

Statsborgere fra

Spesialister

Medlemmer

Antall

Norge (antatt)

58,4

95,9

13 799

Sverige

38,9

72,3

671

Tyskland

31,5

86,7

571

Danmark

50,9

74,9

330

Island

45,8

78,3

120

Finland

28,9

69,9

83

Nederland

45,6

86,1

79

Bosnia- Herceovina

23,9

91,6

71

Irak

8,6

75,9

58

Polen

27,5

88,2

51

Jugoslavia

20,4

81,6

49

Storbritannia

50,0

82,6

46

Frankrike

34,4

84,4

32

India

23,1

84,6

26

Iran

0,0

92,0

25

USA

52,2

87,0

23

Belgia

75,0

75,0

20

Pakistan

5,0

70,0

20

Italia

26,3

63,2

19

Østerrike

36,8

79,0

19

Spania

35,7

85,7

14

Sri Lanka

7,7

69,2

13

Bulgaria

0,0

80,0

10

Romania

0,0

88,9

9

Sveits

12,5

62,5

8

Tyrkia

42,9

71,4

7

Andre utenlandske

15,9

78,7

183

Totalt utenlandske

34,6

78,9

2 573

Totalt

54,6

93,2

16 372

  • Kilde: Dnlfs legeregister.

  • Merk at tallene også inkluderer leger som ikke er medlemmer av Den norske lægeforening.

  • For tilsvarende tall per 9.9. 1999, se Helsefakta i nr. 25/1999. Se også Helsefakta i nr. 24/1999, Legefakta i nr. 28/2001, samt Internett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=3982

Anbefalte artikler