Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Dag S. Thelle

Medisin og vitenskap

Rafael Alexander Leiva*
Einar Svarstad
Bjarne M. Iversen
Hans Flaatten
Helge Skjønsberg
Anders Hartmann
Per Fauchald
Einar Svarstad
Dieter Hultstrøm
Dag Jensen
Guttorm Jenssen
Joost Gravendeel
Bjarne M. Iversen
Aud Høieggen
Branimir Draganov
Ingrid Os
Kristi Johanne Skurtveit
Wenche Iren Bjelkarøy
Nina Gade Christensen
Geir Thue
Sverre Sandberg
Gunnar Hoddevik
Gunnar Riemer
Øyvind Stenvik
Ole-Petter Dahl
Nevrologisk avdeling
Sigrid Slungaard
Jetmund Ringstad
Anne-Lise Bruu
Jan Svendsen*
Medisinsk overvåkning
Vidar Ormaasen
Elisabeth von der Lippe
Dag Jacobsen
Aud-E. Stenehjem
Vladimir A . Bulatov
Ingrid Os
Siri Skulstad
Johan A. Aarli
Nils-Einar Kløw
Branimir Draganov
Ingrid Os
Jarle Aarbakke
Petter Cappelen Endresen

Kommentar og debatt

Marit Halvorsen
Erlend Hem
Raida Ødegaard
Bjørg Marit Andersen
Gaute Syversen
Geir Kittang
Anders Bærheim
Hans Petter Aarseth
Jørn E. Rasmussen
Nils Erik Gilhus
Ole Petter Ottersen
Kirsti Ytrehus
Ole-Jan Iversen
Øivind Larsen
Harry Martin Svabø
Tarjei Rygnestad
Eirik Skogvoll

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ingrid M. Høie

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Wenche Brunell