Nyremedisin – kortfattet og pedagogisk

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en ny tittel i ”. . . at a glance”-serien. Den gir en kortfattet og spesielt pedagogisk fremstilling av nyrens fysiologi, patofysiologi og om sykdomsprosesser. Formatet er tilnærmet A4 med halvstive permer hvor hvert tema er omtalt og illustrert på to sider.

  Forfatterne har bakgrunn i molekylærbiologi, basal og klinisk nyrefysiologi og i indremedisinske nyresykdommer. Deres intensjon har vært å integrere nye basale kunnskaper om transportmolekyler og reseptorfunksjoner i nyren med medikamentelle virkningsmekanismer, sykdomsutvikling og klinisk sykdomslære. De ønsker å tilby denne læren til dem som trenger å forstå den, dvs. til medisinstudenter, undervisere og leger generelt. De har ment at boken også kan være nyttig for annet spesialutdannet helsepersonell. For å gjøre dette konseptet tilpasset i tiden fremover har de satt opp en webside ( www.learndoctor.com) med supplerende opplysninger og oppdatering.

  Nyrefysiologi og nyremedisinske sykdommer er et bredt fagområde som det er vanskelig å få oversikt over. Organisering av en alt-i-ett-bok på 113 sider hvor bare halvparten er skrevet tekst, er vanskelig om den skal gi en balansert fremstilling av fagområdet. I innledningen gis en forklaring på hvorledes boken skal brukes, en oversikt over de mest benyttede forkortelser og en ordliste. Dette sparer den uøvde for masse tid og er sannsynligvis også til stor nytte for de øvde. En spesiell pedagogisk tilnærming er også en kort ordliste med forskjellige stavelser og nomenklatur på amerikansk og engelsk.

  Boken deles inn i fem hovedavsnitt: Introduction, Basic renal science, Disorders of renal metabolic function, Renal disease processes og Clinical cases. For hvert tema gjennomføres det én tekstside med en motstående og korresponderende illustrasjonsside. Illustrasjonene er delikate, ikke overfylte, men likevel detaljerte nok. De vil sannsynligvis med fordel kunne erstatte mye av det som i dag benyttes i undervisning. Avsnittene glir fint over i hverandre og integrerer basalvitenskap i klinisk systematikk og sykdomslære. Teksten er kortfattet, men gir likevel en nødvendig sammenheng og forståelse. Den bygger opp en god oversikt over fagområdet nefrologi. Den er således spesielt egnet for medisinstudenter, leger i utdanning i nefrologi, for undervisere generelt og for alle leger som har faglig ansvar for nyremedisinske problemstillinger. Det er også viktig å følge forfatternes intensjoner om å benytte systematikken i boken som grunnlag og supplere med oppgraderinger fra deres webside. Det er mye innen nyremedisin som ikke omtales. Det er imidlertid spesielt vanskelig å skaffe seg en grunnleggende systematikk innen et fagområde. I den sammenheng er boken å anbefale og noe av det beste av det jeg har oversikt over. Jeg vil selv anbefale den til medisinstudenter og til leger under utdanning i nyremedisin.

  Tor-ErikWiderøe

  Medisinsk avdeling

  Seksjon for nyresykdommer

  Regionsykehuset i Trondheim

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media