()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  LPL

  LPT

  Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres

  anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett

  til å redigere historiene forbeholdes.

  Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den

  norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

  Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal @

  ulleval.no

  Dagens nummer er viet mannen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media