Leger på langs og på tvers

Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres

anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett

til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den

norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal @

ulleval.no

Dagens nummer er viet mannen.

Anbefalte artikler