()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er forståelig at det hersker en viss frustrasjon blant kommende turnusleger som eventuelt må vente et halvt år eller, enda verre, ta til takke med en forringet turnustjeneste. Det er tydeligvis også svært truende for enkelte norske studenter at det er blitt så mange utenlandsstudenter som konkurrerer om de samme plassene. Siden vi alle før eller siden skal jobbe sammen, bør vi vel legge ned stridsøksene og forsøke å samarbeide? Plassproblemet er for tiden akutt, og det ser ikke ut til å bli bedre på en stund ennå. Derfor trengs det etter min mening også akutte tiltak som er relativt enkle å iverksette mens selve turnussystemet utbedres på nasjonalt plan. Som norsk student, med støtte fra Lånekassen, bør det være en selvfølge at jeg har de samme rettighetene som Christopher fra Bærum, selv om jeg studerer i Polen og han i Oslo.

  Mitt forslag er derfor at det lages ”nasjonaleksamen” i MCQ-form, noe ã la det som brukes i USA og Canada, eller for den saks skyld den norske ”fagprøven”. Da vil man på realt vis kunne tildele turnusplasser til f.eks. de 275 beste kandidatene hvis det skulle være 275 plasser ledig på dette tidspunkt, og man unngår tildeling etter loddtrekning eller en usaklig prioritering av studenter som studerer i Norge. Samtidig vil man da ”sikre” sykehus og ikke minst våre pasienter de beste legene på en real måte! Prøven bør selvsagt lages av uhildede personer som ikke er direkte tilknyttet noe universitet.

  Det kan i tillegg sees som en generell kvalitetssikring, da det bare i Norge opereres med ulike undervisnings- og evalueringsmetoder, med og uten karakterer, som kanskje avviker en tanke fra resten av Europa. Norge er i ferd med å bli en del av det internasjonale samfunn også på legesiden, og vårt opptakssystem er muligens i ferd med å gå ut på dato, slik at en mer standardisert ”opptakseksamen” for alle som ønsker turnusplass kanskje er nødvendig uansett?

  Jeg håper dette kan sees på som et konstruktivt, men selvsagt svært uferdig forslag til løsning av plassmangelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media