Samarbeid om pilotprosjektet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Telemark sentralsjukehus har sammen med Innherred sykehus i Nord-Trøndelag søkt Sosial- og helsedepartementet om å bli pilotsykehus for bruk av IT i helsevesenet.

  Artikkel

  Både kliniske systemer, systemer rettet direkte mot pasientene og elektronisk meldingsutveksling inngår i prosjektplanen, som har fått navnet INNsaTSS. Telemark sentralsjukehus (TSS) har benyttet en elektronisk pasientjournal siden 1997, der den medisinske delen av pasientinformasjonen lagres.

  Tore Indreråk, prosjektleder for IT ved RIT 2000, sa at alle pasientene skal få en egen dataskjerm ved siden av sengen i det nye sykehuset. Der skal de blant annet kunne følge sin egen journal, se TV og surfe på nettet. Papirjournaler skal være historie når det nye sykehuset åpner. Alle røntgenbilder skal være digitale, og alle brukere skal bruke systemet på en måte som er tilpasset deres rolle.

  – Men foreløpig har vi bare et sykehusløst papir, ikke et papirløst sykehus, påpekte Indreråk med henvisning til utsettelsen av byggeplanene for RIT 2000.

  Heldigital

  Heldigital

  Aust-Agder sentralsjukehus med 1 250 ansatte og 95 000 pasienter i året er inne i en omfattende IT-satsing. I likhet med Sunderby sjukhus i Sverige ble journalarkivet strøket fra byggeplanen da det skulle bygges en ny fløy. Det er innført både elektronisk pasientjournal og et elektronisk pasientadministrasjonssystem. Alle nye blodprøver og notater legges fortløpende inn elektronisk i det nye systemet.

  Prosjektleder Gerd Gulstad fortalte på konferansen i Trondheim at man er i gang med å skanne inn dokumenter av historisk verdi, som gamle prøvesvar og legeuttalelser, slik at disse blir lett tilgjengelige. Budsjettet på 56 millioner kroner dekker innkjøp av PC-er, servere, lagringssystemer og programvare.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media