Litauiske leger hospiterte i Telemark

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  For niende år på rad har internasjonal komité i Telemark legeforening invitert to litauiske leger til å hospitere ved Telemark sentralsjukehus. Telemark legeforening dekker alle utgifter.

  Artikkel

  I år var det gynekolog Jonas Slyvauskas og anestesilege Eugenius Liuima fra sykehuset i Panevèzys som besøkte Telemark. Panè-vezys er Litauens femte største by med ca.135 000 innbyggere. Sykehuset dekker et område med 350 000 personer.

  Slyvauskas deler arbeidstiden mellom gynekologisk avdeling og fødeavdelingen, Liuima er tilknyttet intensivavdelingen. Slyvauskas sier at han håper å lære mest mulig om ulike former for fødselshjelp under oppholdet i Norge. Han synes den skandinaviske modellen virker interessant og vil gjerne se om den kan overføres til litauiske forhold.

  – Norske jordmødre må ha en svært god utdanning og høy grad av kompetanse innen sitt område, sier han, og vil gjerne vite mer om hvilket ansvar norske jordmødre har og om hvem som er ansvarlig under fødsler. – I Litauen er en lege alltid til stede ved fødsler, og det er alltid legen som er ansvarlig, sier Slyvauskas.

  Liuima var bl.a. opptatt av å få kunnskap om hvordan arbeidet ved intensivavdelingen er organisert. Ved sykehuset i Panèvezys utføres alle typer operasjoner med unntak av åpne hjerteoperasjoner og transplantasjoner. Sykehuset har

  1 200 senger og behandler de aller fleste sykdommer. Det er 16 senger ved intensivavdelingen, og det utføres 40–50 operasjoner daglig. Kompliserte tilfeller fra hele regionen blir sendt til sykehuset i Panèvezys. I Litauen er sykehusene inndelt i tre nivåer: universitetssykehus, sentralsykehus og lokalsykehus.

    Til tross for landets anstrengte økonomi, har det ifølge Liuima, skjedd så store investeringer ved sykehuset de siste årene at det er umulig å sammenlikne situasjonen med hvordan det var for bare ti år siden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media