Svensk sykehus – papirløs pioner i Norden

Hovedreportasje
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Året er 1994. Landstinget i Norrbotten vedtar å bygge nytt sykehus. Politikerne bestemmer at det nye sykehuset skal være IT-basert for å spare arkivplass. Det vet ikke da hvor banebrytende dette vedtaket er.

  Artikkel

  I dag er Sunderby sjukhus i Nord-Sverige papirløst og et av Europas mest moderne sykehus. Sykehuset bruker datateknikk som understøtter pasientbehandlingen, samarbeidet i sykehuset og informasjonsflyten.

  Fra sykehussengen

  Fra sykehussengen

  Personalet kan koble inn bærbare PC-er ved hver sykehusseng. Fra datamaskinen oppnås direkte tilgang til journalen og andre opplysninger om pasienten, som for eksempel det siste EKG-svaret, laboratoriesvar og annen informasjon om pasienten. Opplysningene hentes direkte ut av en database fra de aktuelle avdelingene. Fordi den ferskeste informasjonen om pasienten kan hentes direkte ved sengekanten, kalles teknikken «bedside». Legen kan også føre inn notater underveis på visitten, og bruke maskinen til å informere pasienten.

  Pasientjournalene er selvfølgelig elektroniske. Arbeidet med å utvikle et eget elektronisk pasientjournalsystem og med å skanne alle papirjournaler, begynte i god tid før flyttingen til nytt sykehus. Gammelt materiale som ikke ble skannet, er lagret i et fjernarkiv. Ved behov tar personalet kontakt med fjernarkivet som skanner det som etterspørres.

  Røntgenvirksomheten er helt digitalisert. Bilder lagres og vises på skjerm. Det betyr at røntgenbildene rekordraskt kan overføres via nettverket til legene som er involvert i behandlingen av pasienten. For pasientene betyr dette enklere røntgenprosedyrer og mindre ventetid.

  Datanettverket ved sykehuset knytter de ulike medisinske databasene sammen. På denne måten kan personalet kommunisere og utveksle pasientinformasjon uten å forlate arbeidsplassen sin.

  Datamodenhet må skapes

  Datamodenhet må skapes

  Det var prosjektlederen for EDB ved Sunderby sjukhus, Anders Lindberg, som la frem erfaringene om den papirløse prosessen på konferansen Det papirløse sykehus i Trondheim i mai.

  – Å skape datamodenhet blant legene og resten av personalet har vært en like stor utfordring som det tekniske, mener han. Derfor er IT i pasientbehandlingen noe de har vært opptatt av helt fra det på slutten av 1980-tallet ble snakk om å bygge et nytt sykehus i Norrbotten län, sier han.

  – I stedet for at alt skulle tas i bruk den dagen vi flyttet inn i nytt bygg, startet vi trinnvis, sier Lindberg. Det ble satt i gang ulike IT-prosjekter ved sykehusene som skulle legges ned når Sunderby åpnet. På denne måten fikk de testet ut teknikken og personalet fikk forberedt seg på bruk av data i behandlingsprosessen.

  – Enhetene fikk også et press på seg til å være godt i gang med datateknologi før flyttingen til sykehuset der alt skulle være databasert, forteller Lindberg.

  Han tror det har vært av stor betydning at sykehuset ble planlagt papirløst helt fra begynnelsen av. Lindberg fremhever også viktigheten av en forberedelsesprosess der alle som har en vesentlig rolle i systemet, får være med i planleggingen.

  – Rollene til leger, sykepleiere og annet sykehuspersonale endres når man tar i bruk ny teknologi som for eksempel en elektronisk pasientjournal. Endrede roller er pleiepersonalets utfordring, IT er teknikernes utfordring, påpeker Lindberg.

  I foredraget understreket han også at tilliten til det elektroniske systemet må bygges opp. Han trakk en parallell til at mange var skeptiske til å bruke nettbank i begynnelsen på grunn av sikkerhetsrisikoen, mangel på personlig kontakt og datavegring. Nå er dette endret.

  Ikke smertefritt

  Ikke smertefritt

  Til tross for arbeid med mentale prosesser og refleksjon rundt datamodenhet – ikke alt har gått smertefritt ved Sunderby. Bedside-systemet er den delen av det papirløse sykehus som har møtt sterkest motstand. Dette kommer frem i en evalueringsrapport som ble lagt frem i februar (1).

  Mens sykepleierne har hilst teknikken velkommen, er legene mer skeptiske. De føler at datamaskinene forstyrrer kontakten med pasientene, og har derfor ikke med seg bærbare PC-er på visitten. Dette har ført til at legene legger inn opplysninger om pasienten etter runden og ikke underveis. Systemet er derfor ikke blitt så tidsbesparende som det var tenkt. Både trege datamaskiner og manglende evne og vilje til å venne seg til nye arbeidsmetoder, pekes på som grunner til at dette ikke har fungert som planlagt.

  Den elektroniske pasientjournalen er imidlertid noe som roses av alle personellgruppene ved sykehuset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media