()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Akutt nyresvikt

  Akutt nyresvikt

  Akutt nyresvikt er forbundet med høy letalitet. Insidensen er i et nytt materiale fra Haukeland Sykehus beregnet til 20 per 100 000 innbyggere per år. Foruten at tilstanden forekommer ved malign grunnsykdom, kirurgi og sepsis, kan den også utløses av medikamenter og kosttilskudd som ACE-hemmere, kalsiumkarbonat og vitamin D.

  Akutt dialysebehandling ved Haukeland Sykehus i 1999

  Akutt nyresvikt utløst av hyperkalsemi

  Akutt nyresvikt, nyrearteriestenose og angiotensinkonvertase (ACE)-hemmer

  Bilateral nyrearteriestenose – en årsak til akutt lungeødem

  Hemodialyse i hjemmet

  Hemodialyse i hjemmet

  Hemodialyse i hjemmet oppleves som positivt av mange pasienter. Nå legger revidert nasjonalbudsjett opp til en finansiering som ikke gjør at sykehusene vegrer seg for hjemmebehandling.

  Endelig en bedre finansieringsform for hjemmehemodialyse

  Mer hjemmedialyse!

  Blodtrykk

  Blodtrykk

  En systematisk oversikt over studier om ambulatorisk blodtrykksmåling konkluderer med at den kliniske nytten er dårlig dokumentert. En studie fra Ullevål sykehus konkluderer med at man trolig bør senke grensen for når mikroalbuminuri er uttrykk for nyrepåvirkning hos blodtrykkspasienter. Nordmenns gjennomsnittsblodtrykk har sunket betydelig og uforklarlig siden 1996.

  Høyt blodtrykk

  24-timersblodtrykk og albuminutskilling i urin ved høyt blodtrykk

  Ambulatorisk blodtrykksmåling og hjemmeblodtrykksmåling

  Betydelig nedgang i blodtrykksnivå etter 1996 – faktum eller artefakt?

  Infeksiøs encefalitt og myelitt

  Infeksiøs encefalitt og myelitt

  Mononukleose kan forårsake encefalitt. Letaliteten er angitt til 2 – 5 %, full remisjon til 85 %. En rekke virus kan ramme sentralnervesystemet og ryggmargen. Skaden kan skyldes replikasjon av smittestoff, programmert celledød og immunmedierte mekanismer, men de nevropatologiske forhold er bare delvis kjent.

  Encefalitt etter akutt Epstein-Barr-virusinfeksjon

  Infeksiøs akutt myelitt

  Hurtigtester ved mononukleose

  Hurtigtester ved mononukleose

  NOKLUS har funnet at testfabrikat, prøvetakerens utdanning og om testsettet nærmer seg utløpsdato er de viktigste faktorer som bestemmer kvaliteten på prøvesvaret.

  Kvalitet av hurtigtester til påvisning av infeksiøs mononukleose

  Tuberkulin i endring

  Tuberkulin i endring

  Verken tuberkulin eller BCG har presis de samme egenskaper overalt i verden. Det skyldes komplisert produksjonsprosess og mutasjoner i bakteriestammene. Nå kan man snart produsere et mer spesifikt tuberkulin.

  Nytt spesifikt tuberkulin forventes å bedre diagnostikken av tuberkulose

  Papirløst i Norrbotten

  Papirløst i Norrbotten

  Man trenger ikke dra til Japan for å finne papirløse sykehus.

  Svensk sykehus – papirløs pioner i Norden

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media