Meticillinresistente Staphylococcus aureus i Oslo i 2000

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I alt 107 personer i Oslo-regionen har fått påvist meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) siden 1993; 50 % ved Ullevål sykehus, 13 % ved sykehusets poliklinikker, 22 % ved andre sykehus, 8 % ved sykehjem og 7 % i primærhelsetjenesten. Insidensen har vært raskt økende og gjelder flere deler av helsetjenesten (tab 1). I alt 13 personer som arbeider innen helsetjenesten er blitt smittet med MRSA.

  Tabell 1  

  MRSA-tilfeller i Oslo-regionen (Ullevål sykehus, Mikrobiologisk avdeling) 1993 – 2000

  Pasienter/personell

  Påvist MRSA ved

  Årstall¹

  Totalt

  Pasienter

  Pårørende

  Perso nell

  Import²

  Ullevål sykehus

  Ullevål sykehus’poliklinikk, inkludert Legevakten

  Andre sykehus

  Sykehjem

  Primærhelsetjenesten

  Hjemme sykepleien

  Sekundær?

  1993

  1

  1

  0

  0

  1

  1

  Nei

  1994

  2

  2

  0

  0

  1

  1

  1

  Nei

  1995¹

  9

  7

  0

  2

  3

  6

  1

  2

  Ja

  1996¹

  10 

  7

  0

  3

  1

  7

  1

  2

  Ja

  1997

  3

  3

  0

  0

  1

  1

  1

  1

  Nei

  1998

  26 

  26 

  0

  0

  7

  10 

  3

  7

  2

  4

  Nei

  1999¹

  22 

  20 

  0

  2

  9

  13 

  4

  1

  2

  2

  Ja

  2000¹

  34 

  26 

  2

  6

  23 

  17 

  4

  8

  5

  0

  0

  Ja

  Totalt

  107  

  92 

  2

  13 

  46 

  53 

  14 

  23 

  9

  7

  1

  • Utbrudd ved Ullevål sykehus i 1995 – 96, 1999 og 2000

  • Import – kan være usikre opplysninger, inkludert desemberutbrudd ved Ullevål sykehus 2000

  Siden 1993 har Ullevål sykehus hatt tre MRSA-utbrudd – ett i 1995 – 96 (1), ett i 1999 og ett i desember 2000 (2). Utbruddet i 2000 medførte spredning til Aker sykehus og Sentralsjukehuset i Rogaland. Alle disse pasientene var infisert med en resistent MRSA-type (2). I 2000 ble MRSA påvist hos 34 personer i Oslo – 26 pasienter, to pårørende og seks personer som arbeider i helsetjenesten. Pasientene var stort sett koloniserte/infiserte uten alvorlig infeksjon.

  I alt seks personer med arbeid i helsetjenesten ble påvist MRSA-positive i forbindelse med smitteoppsporing ved sykehjem (3) og ved Ullevål sykehus (3). To ble påvist i forbindelse med indekskasus for Ullevåls-utbruddet i desember 2000. Én ble påvist i forbindelse med stell av ikke-isolert importpasient ved Ullevål sykehus. En hadde arbeidet gjentatte ganger ved sykehus i utlandet (Asia) ti år tidligere, en hadde besøkt en pårørende og deltatt i stell i tre dager ved sykehus i Hellas høsten 1998 (vedkommende hadde vært plaget med sår og kviser fra 1999). Endelig var det én fra et asiatisk land som hadde ekstravakter ved sykehjemmet, og som angivelig hadde hatt ”indirekte kontakt” med engelsk helsevesen ca. 14 dager før påvist infeksjon hos sykehjemspasient.

  Det økende antall MRSA-funn blant pasienter og særlig blant helsepersonell – i sykehus og langtids helseinstitusjoner i Oslo – skyldes større og mindre utbrudd med spredning av MRSA i miljøet. Dette er bekymringsverdig og bør følges opp med forebyggende tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media