Legefakta

Artikkel

1995

1999

2001

% endring

Østfold

519

599

651

8,7

Akershus1

917

1 114

1 253

12,5

Oslo1

2 849

3 305

3 466

4,9

Hedmark

404

448

489

9,2

Oppland

394

449

499

11,1

Buskerud

498

581

609

4,8

Vestfold

412

491

526

7,1

Telemark

379

427

447

4,7

Aust-Agder

223

255

272

6,7

Vest-Agder

360

420

442

5,2

Rogaland

746

852

902

5,9

Hordaland

1 248

1 428

1 506

5,5

Sogn og Fjordane

253

254

259

2,0

Møre og Romsdal

530

600

634

5,7

Sør-Trøndelag

758

898

956

6,5

Nord-Trøndelag

286

292

321

9,9

Nordland

571

574

629

9,6

Troms

611

699

729

4,3

Finnmark

188

192

198

3,1

Utlandet

343

275

349

26,9

Totalt

12 489

14 153

15 137

7,0

Fordelt på region:

1995

1999

2001

% endring

Helseregion Øst+Sør1

6 955

8 089

8 654

7,0

Helseregion; Vest

2 247

2 534

2 667

5,2

Helseregion Midt-Norge

1 574

1 790

1 911

6,8

Helseregion Nord

1 370

1 465

1 556

6,2

Innbyggere per yrkesaktiv legemedlem < 70 år:

Fordelt på region:

1995

1999

2001

% endring

Helseregion Øst+Sør1

341

303

287

5,3

Helseregion Vest

394

359

345

3,9

Helseregion Midt-Norge

397

352

333

5,4

Helseregion Nord

342

316

298

5,7

Totalt

349

315

298

5,4

Anbefalte artikler