Behandling av falsk krupp med racemisk adrenalin

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 10/2001 er det oppstått en feil i artikkelen om behandling av falsk krupp med racemisk adrenalin. På side 1264, 1. spalte, 1. avsnitt, nest siste setning skal det stå: Vanlig dosering av racemisk adrenalin 22,5 mg/ml er ca. 0,1 - 0,2 ml per 10 kg i 2 ml 9 mg/ml NaCl, dvs. 2,2 - 4,5 mg/10 kg eller 1,1 - 2,1 mg/10 kg av L-adrenalin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media