Cerebral parese

Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 13/2001, side 1565, 2. spalte, siste avsnitt skal stå: Hele 81 % av barna (30/37) hadde ifølge foreldrene lærevansker.

Anbefalte artikler