Snart klart for elektronisk pasientjournal i Norge

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Arbeidet inngår i Sosial- og helsedepartementets nye plan for IT-utvikling i helsevesenet Si @! (1). Standarden opprettes for å sikre at elektronisk pasientjournal i sykehus sikrer elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten og andre aktører i helsevesenet. Den skal også sørge for brukervennlighet og sikkerhet ved systemene.

Arbeidet har pågått i flere år og ledes av departementet med Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH ) som sekretariat (2). Målet er at det skal være elektroniske pasientjournaler ved alle norske sykehus innen fem år. Undersøkelser viser at leger i verste fall bruker 40 % av arbeidsdagen til å lete etter journaler, røntgenbilder og papirer. 15–20 % av alle journaler er ikke tilgjengelige når legen har behov for dem (3).

I Danmark legges det ut lister over journalsystemer som er godkjent i forhold til en felles standard på nettsidene til det som tilsvarer KITH. Noe av det samme tenkes gjort i Norge når standarden blir klar. Det er fire leverandører på markedet med elektronisk pasientjournal for sykehus: DIPS, Siemens, Infomedica og Isoft.

Anbefalte artikler