Snart klart for elektronisk pasientjournal i Norge

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Etter planen skal en norsk standard for elektronisk pasientjournal i sykehus legges frem i sommer.

  Artikkel

  Arbeidet inngår i Sosial- og helsedepartementets nye plan for IT-utvikling i helsevesenet Si @! (1). Standarden opprettes for å sikre at elektronisk pasientjournal i sykehus sikrer elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten og andre aktører i helsevesenet. Den skal også sørge for brukervennlighet og sikkerhet ved systemene.

  Arbeidet har pågått i flere år og ledes av departementet med Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH ) som sekretariat (2). Målet er at det skal være elektroniske pasientjournaler ved alle norske sykehus innen fem år. Undersøkelser viser at leger i verste fall bruker 40 % av arbeidsdagen til å lete etter journaler, røntgenbilder og papirer. 15–20 % av alle journaler er ikke tilgjengelige når legen har behov for dem (3).

  I Danmark legges det ut lister over journalsystemer som er godkjent i forhold til en felles standard på nettsidene til det som tilsvarer KITH. Noe av det samme tenkes gjort i Norge når standarden blir klar. Det er fire leverandører på markedet med elektronisk pasientjournal for sykehus: DIPS, Siemens, Infomedica og Isoft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media