Hvordan finne nordiske artikler på nettet?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I anmeldelsen av den siste utgaven av Medicinsk årbog ble det etterlyst et bedre system for gjenfinning av artikler fra tidligere utgaver (1). Gjenfinningsmetoden som ble skissert i bokanmeldelsen var basert på papirindeksen i den omtalte utgaven. Jeg vil her gjøre oppmerksom på at det også er mulig å søke opp artikler i databasen Svemed+, som finnes fritt tilgjengelig fra hjemmesidene til Karolinska Institutets Bibliotek: http://micr.kib.ki.se/. Denne databasen gir tilgang til referanser til medisinsk litteratur fra de nordiske landene, og for enkelte av tidsskriftene er det lagt inn referanser fra tidsskrifter helt tilbake til 1980-årene. Det er i alt ca. 125 tidsskrifter som referansene er hentet fra, og databasen gir mulighet til å benytte både engelske eller nordiske søkeord.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media