Generalsekretæren svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I mitt svar til Gunnar Hetland gjorde jeg i grove trekk rede for min oppfatning om legers aktuelle lønnsmessige status og antydet hva som bør være fremtidige mål. Hvordan Legeforeningens lønnskamper utformes i fremtiden, bør nok være en større utfordring for blant andre Torkel Steen (som er medlem i Legeforeningens lønnsutvalg) og andre fremtidige deltakere i Legeforeningens forhandlingsarbeid. Hva slags spor vil disse følge? Hvilke virkemidler vil de bruke? Og fremfor alt, hvordan vil de koble lønn til legers forskjellige innsatsområder, de vitenskapelige og undervisningsbaserte, til legers kompetanse, til ansvar og lederskap? Selvsagt har generalsekretæren oppfatninger om dette, sterke også, men disse kanaliserer jeg som vanlig og med glede inn i den interne forhandlingsprosessen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media