m2014/9
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt

Tiden teller!

Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder

Septisk embolus

Noe å lære av
Personlige opplevelser
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media