Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Hanne Støre Valeur

Leder

Olaf Gjerløw Aasland

Brev til redaktøren

Trond Mogens Aaløkken
Georg Mynarek
Anne Catrine T. Martinsen
Håvard Hatle
Dag Arne Lihaug Hoff
Inge Lode
Åse Roald Sandvik
Jan Gunnar Hatlebakk

Kommentar og debatt

Odd Terje Brustugun
Åslaug Helland
Lars Julsrud
Gunnar Kvåle
Bente Elisabeth Moen
Annette Kristiansen
Linn Brandt
Eivind Berge
Anders Erik Astrup Dahm
Sigrun Halvorsen
Per Morten Sandset
Per Olav Vandvik
Arnljot Tveit
Sigrun Halvorsen
Eivind Berge
Torunn Sætre
Eva-Marie Jacobsen
Anders Erik Astrup Dahm
Trond Vartdal
Per Morten Sandset
Per Olav Vandvik
Lars Petter Granan
Pål Andre Holme
Johan Bondi
Anne Flem Jacobsen
Annette Kristiansen
Line Bjørge
Tore Henriksen
Anette Løken Eilertsen
Per Morten Sandset

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Saira Mauland Mansoor
Jon-Anders Tunold
Pål Aksel Næss
Erik Trondsen
Christine Gaarder
Jorunn Skattum
Anders Standal Bugge
Anne Naalsund
Kjersti Johnsrud
Audun Elnæs Berstad
Johny Kongerud
May Brit Lund

Medisinen i bilder

Lasse Pihlstrøm
Bård Nedregaard
Bård Krossnes
Anne Hege Aamodt

Noe å lære av

Petter Gjersvik

Personlige opplevelser

Tone Kind Brekke

Medisinsk etikk

Trond Markestad

Helse og jus

Språkspalten

Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Fjellhaug Nylund

Anmeldelser

Melanie Ekholdt Huynh
Kjetil Søreide

Legelivet

Frederik Emil Juul
Eline Feiring
Gunn Marit Seberg
Harald Breivik
Audun Stubhaug
Hallvard Lærum
Sverre Flatby
Hans Olav Tungesvik

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Daniel Wærnes
Stein Runar Østigaard

Gjesteskribent

Eline Garmaker