LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Legeforeningens landsstyre skal i løpet av tre dager diskutere og fatte vedtak om viktige helsepolitiske saker. Enstemmige vedtak er ofte en styrke for foreningen, men kan også kamuflere dyp uenighet

Enstemmig vedtatt

Øvelse gjør mester

Leger som hadde gjennomført et kurs i basale kirurgiske ferdigheter utførte standardiserte praktiske øvelser signifikant bedre etter kurset enn de gjorde før kurset. De følte seg også mer kompetente. Slike kurs bør bli obligatoriske i spesialistutdanningen av kirurger. Kan kurset også si noe om hvem som egner seg eller ikke egner seg som kirurg?

Legekunsthåndverker

Kurs i basale kirurgiske ferdigheter

PET-CT ved lungekreft

PET-CT-undersøkelse kan være til hjelp for å identifisere hvilke lungekreftpasienter som kan ha nytte av operasjon. Med enkelte forbehold kan pasienter med negativ PET-CT henvises direkte til operasjon uten ytterligere invasiv utredning. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av 533 pasienter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

PET-CT i utredningen av lungekreft ved Rikshospitalet 2007 – 11

Kreftsykdom og hud

Hos pasienter med et uvanlig utslett og fokale symptomer fra andre organer eller allmennsymptomer bør man alltid mistenke malign sykdom. I slike situasjoner kan en hudbiopsi være av avgjørende betydning for rask, korrekt og sikker diagnose.

En ung gutt med utslett og smerter

Sykdomssignaler fra huden

Nye retningslinjer for antikoagulasjon

Nye retningslinjer med 250 anbefalinger for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjene er utarbeidet i regi av Norsk selskap for trombose og hemostase og er basert på internasjonale retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse

Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer og hjerte- og karsykdom

Antikoagulasjon ved venøs trombose og indremedisinsk sykdom

Antitrombotisk behandling ved kirurgi

Antikoagulasjon ved venøs trombose i svangerskapet

Anbefalte artikler