Nytt rapporteringssystem for katastrofemedisinsk innsats

Marius Rehn Om forfatteren
Artikkel

Verdens første nettside for rapportering av akuttmedisinske innsats ved større ulykker er nylig lansert.

Katastrofemedisinen er utviklet til et eget medisinskvitenskapelig felt hvor behovet for strukturerte data er stort. I en fersk systematisk litteraturstudie avdekket vi at det eksisterer ti maler for rapportering av den medisinske prehospitale håndteringen av større ulykker (1).

Siden disse malene er lite anvendt, arrangerte Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Londons Air Ambulance en konsensusprosess blant europeiske katastrofemedisinske eksperter. Dette resulterte i en rapporteringsmal, som nylig ble publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2) samt på nettstedet majorincidentreporting.org. Anvendbarheten av rapporteringssystemet vil bli studert som grunnlag for fremtidige oppdateringer.

Alt innsatspersonell som er direkte involvert i håndtering av større ulykker oppfordres til å rapportere sine erfaringer gjennom malen. Rapportene vil være fritt tilgjengelige, og det vil ikke være noen avgift for å bruke databasen, verken for forfattere eller lesere.

Målet er at helsearbeidere systematisk kan forbedre sin akuttmedisinske beredskap for fremtidige hendelser ved å analysere tidligere hendelser.

Anbefalte artikler