Praktisk anlagt oppslagsbok om tropemedisin

Kurt Hanevik Om forfatteren
Artikkel

Meunier, Yann A.

Tropical diseases

A practical guide for medical practitioners and students. 386 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 25

ISBN 978-0-19-999790-9

I denne utgivelsen tar forfatteren for seg det meste som tradisjonelt kommer inn under tropemedisin. Han forsøker å dekke veldig mye, inkludert meget sjeldne tilstander. Således er seleksjonen av stoff streng, for å klemme inn omtale av hver av sykdommene på 386 sider. Sykdommene gjennomgås med en kort historisk bakgrunn, hovedsymptomer og funn, behandling og forebygging. Teksten ledsages av en rekke utbredelseskart og tabeller.

Forfatteren og hans medhjelpere har bred bakgrunn fra praktisk legearbeid i tropiske strøk, noe sykdomsbeskrivelser og tilnærming bærer preg av. Diagnostikk utover klinisk undersøkelse er nærmest fraværende, et valg som nok er gjort fordi dette ofte er utilgjengelig eller for kostbart der sykdommene forekommer.

Boken er en svart-hvit-paperback, og det er nok med vilje lagt opp til en lav produksjonskostnad, da målgruppen hovedsakelig er leger som praktiserer i utviklingsland, og studenter.

De fem hovedkapitlene omhandler parasittsykdommer, dype soppinfeksjoner, bakterielle infeksjoner, virusinfeksjoner og til slutt er det et artig kapittel hvor man tar for seg en rekke ulike helsefarer man kan møte i tropene, slik som katter, skorpioner, sommerfugler og giftige fisker. I dette kapitlet gjennomgås også heteslag og forberedelser før reise til tropiske strøk. Avslutningsvis er det en del oversikter. De omfatter blant annet salgsnavn for ulike medikamenter og deres vanlige bivirkninger, differensialdiagnoser for noen vanlige symptomer og oversikt over tilgjengelige vaksiner.

Boken egner seg ikke så godt som en lærebok i tropemedisin på grunn av den sparsomme diagnostikkbiten og den veldig kortfattede beskrivelsen av viktige og vanlige sykdommer. Den kan imidlertid være et godt alternativ som en praktisk og kortfattet referanse for leger som vil arbeide i utviklingsland, eller som en oversiktsbok for studenter i forbindelse med et studieopphold i tropene.

Anbefalte artikler