Oversiktlig innføringsverk i prehospital traumatologi

Per P. Bredmose Om forfatteren
Artikkel

Nutbeam, Tim

Boylan, Matthew

ABC of prehospital emergency medicine

215 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 26

ISBN 978-0-470-65488-0

I den klassiske rekken av ABC-bøkene har det kommet enda et skudd på stammen. Denne boken omhandler den prehospitale fasen for den akutte pasienten og er en blanding av en lettlest oversikt og en tyngre klassisk tekstbok.

Inndelingen med 38 kapitler er god og oversiktlig, med en logisk oppbygging, hvor forfatterne begynner med introduksjonskapitler, fortsetter med ABCDE-systemet og spesifikke (primært) traumatiske sykdommer for så å avslutte med kapitler om forberedelse til katastrofehåndtering, «clinical governance» og forskning.

Forfatterlisten preges av en del tungvektere innenfor den anglosaksiske, prehospitale verdenen. Mange kapitler er preget av dette og inneholder ikke-evidensbaserte rutiner og retningslinjer som ikke er vanlig i Skandinavia. Tiltak som «skin to scoop» er ikke gjennomførbart i det skandinaviske klimaet – og heller ikke nødvendig. Likeledes kan det overraske at et generelt velskrevet kapittel om prehospital luftveishåndtering, hvor hovedparten av forfatterne er skandinaviske, erfarne prehospitalleger, nevner konsekvent bruk av «bougie»» som vanlig og standard – dette er ikke tilfellet.

Teksten er utpreget traumeorientert og mangler nesten fullstendig søkelys på den prehospitale medisinske pasienten, som utgjør hoveddelen av den prehospitale pasientpopulasjonen. Når det er sagt, må jeg nevne at gjennomgangen av traumatologien er moderne og bra.

Illustrasjonene er rikholdige og nyttige, og både kapitteloversikt og stikkordregister er forbilledlige, hvilket gjør boken rask og enkel å bruke for å tilegne seg oversikt over enkelte emner.

Boken er en god og effektiv oversikt over prehospital medisin som jeg kan anbefale for alle som ønsker en innføring i emnet. Generelt må jeg likevel erkjenne at boken ikke legger opp til det nivå som forventes av en norsk luftambulansestandard.

Anbefalte artikler