Siden sist

Artikkel

Aftenposten, Dagbladet, Bergens Tidende, Forskning.no og ABC Nyheter har omtalt artikkelen til Siri Vangen og medarbeidere om mødredødsfall. Dødsfall blant gravide kunne vært unngått og Fem mødre dør hvert år i Norge er blant overskriftene.

Hege Gjessings lederartikkel om arbeidstid er mest lest på tidsskriftet.no siden sist.

«Økt kapasitet på sykehus uten å ansette flere leger? Viktig fra @HegeGjessing om legers arbeidstid. #dnlf»

@tinashko

Redaktør for Tidsskriftets blogg, Ole Kristian Losvik, skrev artikkelen Ytringsfrihed burde funnet Sted – om legers manglende ytringsfrihet – og fikk massiv oppmerksomhet. Han endte blant annet opp i studio hos Anne Grosvold i Søndagsavisa på NRK P2, i debatt med helseminister Bent Høie.

«@losol skriver særdeles godt om ytringsfrihetens kår i helsevesenet http://tidsskriftet.no/article/3161543 Vi har ytringsplikt ved kritikkverdige forhold»

@joarhalvorsen

Losvik ble også intervjuet av Dagsavisen, i en sak der leder av Ylf, Johan Torgersen, bekrefter at leger blir truet til taushet.

«Bra oppspill til viktig sak @losol – Leger blir truet til taushet – Dagsavisen www.dagsavisen.no/samfunn/leger-blir-truet-til-taushet/ …»

@johantorgersen

Anbefalte artikler