()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spedbarn som blir vaksinert mot rotavirus har økt risiko for å få tarminvaginasjon.

  Foto: NTB scanpix
  Foto: NTB scanpix

  Tarminvaginasjon er den hyppigste årsak til akutt abdomen hos spedbarn. Tilstanden skyldes at et tarmsegment trenger seg inn i et etterfølgende med sirkulasjonsforstyrrelse til følge, noe som i verste fall kan føre til døden. Rotavirus er hyppigste årsak til sykehusinnleggelse av barn under fem år med mage-tarm-infeksjoner. Forekomsten har holdt seg relativt konstant til tross for god hygiene og rent vann, men spesielt de alvorligste tilfellene er det blitt betydelig færre av etter innføring av vaksinasjon mot rotavirus.

  Den første vaksinen mot rotavirus ble godkjent i USA i 1998, men den ble stoppet fordi man fant sammenheng mellom vaksinasjon og tarminvaginasjon hos spedbarn. I en ny studie er det nå vist at også siste generasjon rotavirusvaksine øker forekomsten av tarminvaginasjon med rundt 1,5 tilfeller (95 % KI 0,2 – 3,2) per 100 000 vaksinerte spedbarn etter første dose (1).

  – Denne nye studien utmerker seg ved at det er inkludert svært mange vaksinerte spedbarn, sier overlege Synne Sandbu ved Avdeling for vaksine på Folkehelseinstituttet. – Assosiasjon mellom vaksinen og tarminvaginasjon er svak og ville nok ikke blitt avdekket i studier med færre spedbarn.

  Sandbu har ledet arbeidsgruppen som har anbefalt innføring av rotavirusvaksine i Norge (2). Vaksinen vil bli introdusert i det norske vaksinasjonsprogrammet høsten 2014. – I denne studien er sammenhengen mellom invaginasjon og rotavirusvaksinasjon vesentlig påvist hos barn som fikk første vaksinedose etter 12 ukers alder, en alder der tarminvaginasjon er relativt hyppig. I Norge vil førstegangsvaksinasjon skje tidligere enn dette, slik at sannsynligheten for invaginasjon etter første gangs vaksinasjon vil være svært liten, sier Sandbu.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media