Redaksjonen svarer:

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Ordbøkene etterlater ingen tvil: Prolaps er et hankjønnsord (1 – 3). Det føyer seg inn i rekken av ord som mange leger bruker annerledes enn ordbøkene foreskriver. Andre eksempler er «struma» (4), «design» og «case» (5), som mange oppfatter som intetkjønnsord, mens de ifølge ordbøkene er hankjønnsord (6).

Temaet grammatikalsk kjønn ble nylig drøftet i Språkteigen på NRK P2. Kristin Melum Eide, professor i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, minnet om at i engelsk har alle substantiv samme kjønn, mens vi på norsk fortsatt deler inn i tre. Men før eller siden vil grammatisk kjønn forsvinne, også på norsk, mente hun (7). Sånn sett kan problemet bli borte av seg selv – om noen hundre år.

I mellomtiden har vi tatt opp spørsmålet med Språkrådet, som opplyser at etter omorganiseringen fra Norsk språkråd til Språkrådet i 2005 kunne rådet lenge ikke behandle rettskrivningssaker. Men nylig fikk de tilbake fullmakten til å gjøre vedtak i slike saker. Det innebærer at fagrådet for normering og språkobservasjon kan ta tak i de mange forslagene fra publikum som er blitt liggende. Forslagene om endring til valgfritt hankjønn eller intetkjønn for struma og prolaps skal vurderes av fagrådet, ifølge Språkrådet.

Siste: Språkrådet vedtok 11.2. 2014 at design heretter kan være både hankjønnsord og intetkjønnsord (8).

Anbefalte artikler