Noe overfladisk om patologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Marcussen, Niels

  Sørensen, Flemming B.

  Holck , Susanne

  Patologi

  2. utg. 757 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 1 100

  ISBN 978-87-7749-618-9

  Patologi er kommet i andre utgave. Denne læreboken er beregnet på alle som arbeider i helsevesenet – inkludert sykepleiestudenter og medisinstudenter.

  Da mange symptomer kan relateres direkte til patologiske forandringer i celler og vev, har forfatterne forsøkt å sammenholde symptomer og patologiske funn. De gjennomgår sykdommer som man oftest møter i den kliniske hverdagen, og de gir et vesentlig bidrag til forståelsen av sykdommenes natur, diagnostikk og behandling. I alt er det 24 kapitler på 756 sider, og alle kapitlene er korte og konsise. Tekst og illustrasjoner er klart presentert. Det er rikelig med illustrasjoner, rammen er enkel og lettlest, og fargebildene har god oppløsning.

  I innledningen beskriver forfatterne grundig faget patologi, celleskade og vevsreaksjoner og ikke neoplastiske vekstforandringer, fulgt av neoplastiske vekstforstyrrelser og onkopatologi. Det er lagt stor vekt på observerte kliniske symptomer. I de forskjellige organsystemenes patologi diskuteres de bakenforliggende patologisk-anatomiske prinsippene. Kapitlene avsluttes med et kortfattet resymé i form av lettleste faktabokser.

  Til tross for gode illustrasjoner blir kapitlene noe overfladiske, og de er heller ikke alltid oppdaterte. I forordet skriver forfatterne at patologisk anatomi og cytologi er helt sentralt for diagnostikk og behandling av mange pasienter, spesielt innen kreftområdet. De senere årene har det skjedd en rivende utvikling innen kreftdiagnostikk med multimodal og tverrfaglig tilnærming, som ikke er beskrevet. Dette gjelder bl.a. utvikling innen finnålscytologi kombinert med ultralydveiledning. De senere årenes utbredte tverrfaglige behandlingsteam kombinert med moderne molekylærbiologiske teknikker kommer ikke til sin rett her.

  Boken er velskrevet og lett å orientere seg i. Stikkordregisteret er godt. Det sier seg selv at kapitlene blir noe overfladiske når forfatterne skal presentere sykdommenes natur, diagnostikk, behandling og symptomer på bare 756 sider. Boken vil være nyttig lesing for medisinstudenter, sykepleiestudenter og andre som arbeider i helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media