Praktisk og dyptgående om skulderfysioterapi

Niels Gunnar Juel Om forfatteren
Artikkel

Lund, Gerty

Seljom, Unni Sire

Moosmayer , Stefan

Skulderfysioterapi

Teori og praksis. 154 s, ill. Ridabu: Legeforlaget, 2013. Pris NOK 295

ISBN 978-82-92934-09-8

Denne boken er utviklet av skuldermiljøet på Martina Hansens Hospital som er kjent for å ha drevet med god skulderbehandling i flere tiår. Forfatterne har gjennomført en svært god, randomisert behandlingsstudie for rotatorcuffrupturer, hvor den ene behandlingsarmen var fysioterapi. De gjengir både teorigrunnlaget for denne behandlingen og hvordan sentrale øvelser utføres.

Først beskriver forfatterne teorigrunnlaget for behandlingen over ti sider. Her tar de for seg lokale faktorer rundt skulderledd og skulderblad, men inkluderer også en mer helhetlig kropps- og holdningsvurdering. Andre del består av drøyt 100 sider, hvor 52 godt illustrerte øvelser beskrives. Utgangsstilling, hensikt, instruksjon og vanlige feil ved gjennomføring av øvelsene beskrives og er supplert av flere gode bilder for hver øvelse. I tredje del og siste del diskuterer de den vitenskapelige bakgrunnen over 20 sider med henvisning til 56 referanser og tilleggslitteratur.

Forfatterne gir en glimrende oversikt over gode skulderøvelser. Fysioterapeuter som arbeider praktisk med skulderpasienter, vil ha god nytte av boken, både med tanke på de enkle, sentrale øvelsene og den mer helhetlige forståelsen av faktorer utenfor skulderen som kan påvirke funksjonen i skulderbuen. Teorigrunnlaget er godt forklart selv om den vitenskapelige bakgrunnen bare delvis er basert på nyere litteratur.

Selv om mange øvelser er vist, er det selvsagt minst like mange som ikke er tatt med. Det kan skyldes pasientgrunnlaget forfatterne behandler, men også behandlingstradisjonen som er utviklet gjennom mange år ved Martina Hansens Hospital. Andre erfarne terapeuter vil nok savne enkelte øvelser og kanskje særlig litt mer krevende øvelser som ofte brukes litt ute i forløpet ved idrettsrelaterte plager.

Tøyninger er gitt liten plass, og manuelle teknikker på benk er vektlagt mer enn vektbærende øvelser. Jeg ville nok byttet ut enkelte av de enkleste øvelsene av denne grunn. Teksten kan også gi inntrykk av at man trenger mange og delvis kompliserte øvelser for å behandle skulderpasienter, selv om det ofte ikke er tilfellet.

Uavhengig av dette synes jeg at boken henger godt sammen og gir en svært god forståelse av bakgrunnen for og utføring av øvelsene som er vist. Den er nok for detaljert for de fleste leger som ikke arbeider svært mye med skulderpasienter. Jeg anbefaler den derfor for de med særlig interesse for funksjonsdiagnostikk og behandling ved skulderplager.

Anbefalte artikler